Færre omkom til sjøs i 2010

15 personer omkom på norske skip i 2010.

Dette er en tydelig nedgang fra året før da Sjøfartsdirektoratet registrerte 23 omkomne. Det er også en kraftig reduksjon i antall personulykker.

Gjennomsnittet for antall omkomne i årene 2000−2010 er 23 pr år. Tallene inkluderer ulykker på utenlandske skip i norsk farvann, opplyser Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Selv om 15 omkomne er for mange, er det svært gledelig at vi endelig kan registrere en nedgang i antall som mistet livet, og nedgang i det totale antall personulykker, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en kommentar til Sjøfartsdirektoratet sin ulykkesstatistikk for 2010.

Åtte fiskere omkom

Av de 15, omkom tre personer som følge av skipsulykker mens 12 personer mistet livet i arbeidsulykker om bord. Blant de omkomne var det hele åtte fiskere. En grunn til nedgangen er at det i fjor ikke skjedde noen såkalte storulykker (dvs. ulykker med fem eller flere omkomne).

Les også: Uanmeldt tilsyn av fiskefartøy i 2011 05.01.2011
Les også: Skal kontrollere fiskeflåten 18.08.2009

Reduksjon i antall personulykker

Tendensen med kraftig reduksjon i antall personulykker på skip fortsatte i 2010. Mens antall personulykker i 2005 var i overkant av 600, ble det fjor registrert 246 personulykker.

– At tallet på personulykker fremdeles synker er svært positivt. Det viser at den langsiktige trenden fortsetter, sier avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen i Sjøfartsdirektoratets avdeling for strategisk sikkerhet.

Han tror den fortsatte nedgangen generelt skyldes mer fokus på sikkerhet og HMS-arbeid om bord på skipene. Men han tilskriver også bedringen at direktoratet de siste årene har intensivert sine uanmeldte tilsyn og sitt holdningsskapende arbeid.

Skipsulykker øker

Samtidig som antall personulykker viser en tydelig nedgang de siste årene, fortsetter antall skipsulykker å øke. Sjøfartsdirektoratet registrerte i fjor 249 skipsulykker, mot 234 ulykker i 2009. Statistikken viser at ulykker med bilferger spesielt har viste en negativ utvikling de siste årene. Da hovedsakelig i form av såkalte kontaktskader, der fergene kolliderer med kai. I fjor ble det registrert 50 ulykker med kontaktskader, og av disse var det hele 38 ferger involvert.

Hurtigbåter bekymrer

Likevel er det ulykker med hurtigbåter som bekymrer Sjøfartsdirektoratet mest. Antall grunnstøtinger med hurtigbåter økte fra sju i 2009 til ni i fjor.

– Det er små tall, men dette er likevel for mange hurtigbåtulykker. Flere av disse ulykkene skjer i stor hastighet og gjerne også i dårlig sikt. Når en hurtigbåt med for eksempel 100 passasjerer kjører på et skjær i 30 knop, så er det bare tilfeldigheter som gjør om ikke ulykken for alvorlige konsekvenser, sier Pedersen, som kan opplyse at ingen omkom som følge av ulykker med hurtigbåter i fjor.