– Steinurene i Lofoten må kartlegges

Bellona-leder Frederic Hauge. Foto: Tone Foss Aspevoll / Bellona

– Olje som treffer Lofoten, vil trenge inn i hundrevis av steinurer i sjøkanten. Bellona krever at steinurene undersøkes som en del av utredningen om Lofoten skal åpnes for oljeutvinning.

Steinurene utenfor Lofoten er aldri kartlagt med tanke på sårbarhet for oljesøl. Heller ikke Forvaltningsplanen for området sier noe om steinurer, uttaler Bellona.

– Dette er et eksempel på hvor mangelfull Forvaltningsplanen er, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Han krever nå at myndighetene kartlegger steinurene, i forbindelse med utredning av en eventuell åpning for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

Et oljesøl som blir liggende, kan ramme både fugl, fisk og turisme.

Olje kan bli liggende i årevis

Ifølge professor og kvartiærgeolog Jakob Møller kan oljen bli liggende i steinurene i 10, 30, kanskje 100 år.

I kjølvannet av havariet utenfor Langesund, og det massive oljesølet langs sørlandskysten, har forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) påpekt at olje som har truffet rullesteinsområder kan bli liggende i tiår.

Kystlinjen utenfor Lofoten er enda mer sammensatt enn utenfor Langesund.

– Steinurene er dypere, oljen kan trenge langt inn. I Oslofjorden er det kanskje ti-tyve centimeters forskjell på flo og fjære, I Lofoten ofte over to meter i løpet av et døgn. Tilgrisingen her vil bli langt verre, sier Hauge, som nå krever at urene kartlegges og undersøkes.