LU svært glad for ny avtale for kystruten

Landsdelsutvalget (LU) er godt fornøyd med den nye avtalen mellom Staten og Hurtigruten ASA.

– Det er svært gledelig å se at Hurtigruten ASA og staten er blitt enig om en avtale som fortsatt gir daglige seilinger 7 dager i uken til dagens 34 havner. Dette er i tråd med de anbefalinger som er gitt av Landsdelsutvalget, sier leder av utvalget, Odd Eriksen, i en pressemelding.

Les også: Ny avtale mellom staten og Hurtigruten 14.04.2011

– Forutsigbar og betryggende

Anbudsprossesen og forhandlingene om en endelig avtale har pågått i lang tid og Landsdelsutvalget har gjennom flere runder bedt om fortgang for å få en avklaring for kystbefolkning og reiselivsaktører. Det er derfor betryggende å se at den nye avtalen ikke bare innebærer et seilingsmønster som før, men at det ligger en forutsigbarhet i at det fortsatt er Hurtigruten ASA som skal betjene ruten, heter det i meldingen fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

I tillegg ligger det i avtalen at Hurtigruten kan ta ut skip i 22 dager som hotellskip i forbindelse med festivaler og arrangementer langs kysten, uten trekk i godtgjørelsen. Dette er også et punkt, som også Landsdelsutvalgets har gått inn for.

Avtalen har en ramme med snittkompensasjon på 640 millioner kroner pr år i perioden 2012 - 2019.

– Landsdelsutvalget er glad for at man endelig har oppnådd enighet, sier Odd Eriksen.

– Landsdelsutvalget har gjennom flere år jobbet med utfordringer knyttet til kystruten, herunder å sikre en god og stabil avtale for kyst- og reiselivs-Norge. I dag kan vi si oss tilfreds, avslutter Eriksen.