Rekord for klippfisk i juli

Spansk stilleben med klippfisk. Foto: Norwegian Seafood Council

Eksporten av hvitfisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk var på 726 millioner kroner i juli. Dette er en økning på 184 millioner fra samme måned i fjor.

Målt i volum var hvitfiskeksporten i juli på 28 900 tonn, som er en økning på 7 700 tonn fra samme måned i fjor. Det er klippfisk og fryst hel torsk og hyse som står for hoveddelen av økningen, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Det ble eksportert 6 550 tonn klippfisk i juli, 2 500 tonn torsk og 3 500 tonn sei, og aldri tidligere er det eksportert så store volumer klippfisk i juli måned. Hittil i år er det eksportert 25 600 tonn klippfisk av sei og også dette er ny toppnotering. Portugal står som største mottaker av klippfisk av torsk mens våre største markeder for klippfisk av sei er Den Dominikanske Republikk, Kongo og Brasil.

Bedring for salt torsk

Eksporten av salt torsk kom på 43,2 millioner kroner i juli og dette er en dobling fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 350 tonn hel salt torsk mot 500 tonn i juli i fjor. Prisen på salt torsk har falt med 10 kr/kg fra juli i fjor, men fra forrige måned noteres en økning på 50 øre per kilo og er prisen nå 32 kr/kg.

– Etterspørselen for saltfisk ser ut til å ta seg noe opp og den positive trenden i eksportvolumet fra juni måned fortsetter også i juli. Vi ser at konsumet i Portugal fortsatt øker, så vi ser lyst på utviklingen for saltfiskeksporten fremover, sier Markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

Totalt ble det eksportert tørrfisk for 39 millioner kroner i juli og det er en reduksjon på 8,5 millioner fra samme måned i fjor. Mengden tørrfisk som ble eksportert økte samtidig med 54 tonn til 552 tonn, men det ble eksportert mer tørrfisk av sei og annen tørrfisk som er rimeligere produkter. Lofotrund tørrfisk av torsk, som er det mest kostbare produktet, gikk tilbake med 90 tonn fra samme tid i fjor til totalt 182 tonn. Italia og Nigeria er største mottakere av tørrfisk.

Dobling for fersk hel torsk

Fersk hel torsk doblet seg i volum i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Det er Danmark som står som største mottaker av fersk hel torsk. Prisen per kilo økte med 10 prosent fra forrige måned og gjennomsnittprisen for fersk hel torsk var 25 kr/kg i juli.

Det ble eksportert fersk torskefilet for 21,2 millioner kroner i juli og det er en økning fra samme måned i fjor på 1,7 millioner kroner. Volumet økte fra nesten 200 tonn til nesten 300 tonn og over halvparten av dette gikk til Frankrike.

Stor volumvekst for fryste produkter

Eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse økte med 57 millioner kroner fra samme måned i fjor til totalt 130 millioner kroner. Målt i volum var eksporten på 9 980 tonn, en økning på 3 660 tonn fra i fjor og det er Kina som står for økningen.

Også for fryste filetprodukter er det økning, dog med tilbakegang for blokkfilet av hyse og torsk. Totalt gikk eksporten av fryst filet opp med 10.3 millioner mot samme måned i fjor. Målt i volum var det en vekst på 30 prosent og det er Storbritannia som står for det meste av økningen.

Oppdrettstorsken øker

Det ble eksportert torsk fra havbruk for 18,7 millioner kroner i juli og dette er en økning på til sammen 5 prosent fra samme måned i fjor. Mengden for hel fisk økte med 75 tonn til 590 tonn, mens for filet økte fra 21 tonn i juli fjor til 71 tonn i år. Det er Frankrike som står som største marked av oppdrettet torsk, både hel fisk og filet.