Mot en ny rekefattig sommer

Rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak er fremdeles på et veldig lavt nivå.

Ferske målinger indikerer en ytterligere nedgang siden i fjor. Lyspunktet er at rekrutteringen er noe bedre, opplyser Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

På Havforskningsinstituttets årlige reketokt i månedsskiftet januar/februar ”teller” forskerne seg frem til hvor mange 1 år gamle reker som fins i Norskerenna og Skagerrak. Antall ettåringer er en god indikasjon på hvordan neste års sesong blir. I år peker pilen for første gang på fire år oppover for rekerekruttene.

Nedgang totalt sett

– Rekrutteringen av ettåringer er bedre i år sammenlignet med i fjor, sier Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet.

Flere ettåringer har overlevd det kritiske første leveåret og kan slutte seg til den fiskbare delen av bestanden. Men rekrutteringen i 2011 er likevel laber, langt under toppårene 2006 og 2007. Og sett under ett er rekebestanden minst like dårlig som i fjor.

– Til tross for at det er flere ettåringer enn i fjor, har vi målt en nedgang i biomassen på mer enn 10 prosent fra 2010 til 2011. Dette kommer av at vekten av de små ettåringene er svært lav sammenlignet med vekten av de eldre rekene, forklarer Guldborg Søvik.

Kvoter og fangster i fritt fall

Rekekvoten i Nordsjøen og Skagerrak er delt mellom Norge, Sverige og Danmark. Kvoterådet fra ICES for Skagerrak og Norskerenna for 2011 var på rekordlave 8 800 tonn. Den endelige totalkvoten, fastsatt i forhandlinger mellom Norge og EU, endte på 12 380 tonn (mellom 55 og 60 prosent går til Norge). Det er første gang totalkvoten for dette området har vært under 13 000 tonn.

Den norske kvoten alene utgjorde 8 767 tonn i 2010, og av dette dro norske fiskere i land rundt halvparten (4 307 tonn). 2010-landingen er den laveste siden 1984.

Ugunstig for småreker

Forskerne kan ikke si noe sikkert om hvorfor rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak har ligget på et lavmål de siste årene. Men det er sannsynlig at tre år på rad med ugunstige forhold for smårekene er en viktig del av forklaringen.

Den dårlige rekrutteringen kan skyldes at klekkingen av rekeegg de siste fire årene av en eller annen grunn ikke har sammenfalt i tid med oppblomstringen av byttedyr. Vi har ikke tidsserier som viser dette, men sannsynligvis finnes det den samme koblingen mellom rekelarver og våroppblomstring i Nordsjøområdet som er påvist for andre havområder, sier Guldborg Søvik.