Nytt russisk regelverk for utøving av fiske

Ei ny russisk forordning tok til å gjelde den 8. mars 2009. Til no har det vore lite kunnskap om denne på norske fiskefartøy.

Les også: Russiske krav til vekter og sporingsutstyr 07.08.2009

Fiskebåtredernes Forbund fekk sist fredag tilgang til ei uoffisiell omsetjing, som Norges Fiskarlag sitt "Russlands-prosjekt" har hatt, av ei ny russisk forordning som tok til å gjelde den 8. mars 2009.

- Som kjent har det i det siste vore uro knytt til skjerpa krav frå russiske styresmakter, til ulike sertifikat og dokumentasjon ved fiske i russisk øknomisk sone, skriv Fiskebåt på si heimeside.

Fiskebåtredernes Forbund rår til at alle fiskefartøy som er i russisk sone, eller som skal dit, om lese dokumentet nøye.


Les mer

Last ned regelverket fra Fiskebåtredernes Forbund sine nettsider:

Russisk regelverk for utøving av fiske (pdf 259 kB)