Nytt russisk regelverk for utøving av fiske

Ei ny russisk forordning tok til å gjelde den 8. mars 2009. Til no har det vore lite kunnskap om denne på norske fiskefartøy.

Fiskebåtredernes Forbund fekk sist fredag tilgang til ei uoffisiell omsetjing, som Norges Fiskarlag sitt "Russlands-prosjekt" har hatt, av ei ny russisk forordning som tok til å gjelde den 8. mars 2009.

– Som kjent har det i det siste vore uro knytt til skjerpa krav frå russiske styresmakter, til ulike sertifikat og dokumentasjon ved fiske i russisk øknomisk sone, skriv Fiskebåt på si heimeside.

Fiskebåtredernes Forbund rår til at alle fiskefartøy som er i russisk sone, eller som skal dit, om å lese dokumentet nøye.

Les også: Russiske krav til vekter og sporingsutstyr