Svakere tall fra Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i første kvartal 2011 et resultat før skatt på 14,4 millioner kroner, mot 44,3 millioner kroner i første kvartal 2010.

Driftsresultatet havnet på 20,6 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mot 49,5 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding fra Norway Pelagic ASA, med regnskapsrapport for første kvartal 2011.

Konsernets netto driftsinntekter i 1. kvartal ble 948,2 millioner kroner, mot 763,2 millioner kroner i 1. kvartal fjor. EBITDA ble på 32,3 millioner kroner, mot 59,1 millioner kroner i 1. kvartal i fjor.

Konsernets balanse pr. 31. mars 2011 var på 1.770 millioner kroner. Egenkapitalen var 884 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 49,9 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld var på 617 millioner kroner ved utløpet av 1. kvartal 2011.

– Begrenset råstofftilgang

Råstofftilgangen i 1. kvartal har vært mer begrenset en samme tid i fjor. Norway Pelagic har opplevd mindre tilgang av sild, og har derfor i tråd med strategien økt andel av filetproduksjon ytterligere til ca. 60 prosent, for å få mest mulig ut av tilgjengelig råstoff, opplyser selskapet i meldingen.

Flåten har nå fisket ca. 280.000 tonn av kvoten på norsk vårgytende sild. Inkludert forventet fleksibilitet til å ta 10 prosent av neste års kvote, forventes det at det gjenstår ca. 320.000 tonn å fiske i 2011, som er noe mindre enn på samme tid i fjor. En annen grunn til lavere råstoff er at betydelig mindre av loddefiskeriet har blitt anvendt til konsum eller til rognpressing, og i større grad blitt levert til oppmaling. Tilgangen av utenlandsk trålmakrell økte betydelig sammenlignet med i fjor, opplyser selskapet.

– Positiv marginutvikling

– Markedene for pelagisk fisk har holdt seg sterke siden årsskiftet, der en fortsatt har opplevd stigende priser på både sild og makrell. Marginutviklingen for Norway Pelagic er positiv, der en igjen har økt marginen på sildeprodukter sammenlignet med året før. For makrell er marginen uendret, og det er vanlig at trålmakrellen om vinteren har en lavere margin enn notfanget makrell om høsten, heter det i rapporten fra selskapet.

Datterselskap fusjonerer med Austevoll Fisk AS

På Norway Pelagics generalforsamling den 15. april ble det godkjent forslag om fusjon mellom Norway Pelagic AS (datterselskap av Norway Pelagic ASA) og Austevoll Seafood ASA sitt datterselskap Austevoll Fisk AS (4 pelagiske anlegg i Norge), samt eierandeler i Shetland Catch Ltd.

Les også: Svakere fra Norway Pelagic 18.02.2011
Les også: Kan fusjonere pelagiske virksomheter 01.02.2011

Alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Austevoll Fisk, inkludert selskapets eierinteresser i Shetland Catch Ltd., skal, ved gjennomføringen, overføres til Norway Pelagic AS, mot et vederlag bestående av 2 768 954 nye aksjer som skal utstedes av NPEL til AUSS.

Vederlaget i Fusjonen er basert på et bytteforhold mellom Austevoll Fisk og NPEL på 15:85. Bytteforholdet er basert på en egenkapitalverdi på NOK 704,7 millioner for NPEL (lagt til grunn en aksjekurs på NOK 45) og NOK 124,6 millioner for Austevoll Fisk.

Etter fusjonen vil Austevoll Seafood ASA eie ca 43 prosent av aksjene i Norway Pelagic ASA. Fusjonen forventes gjennomført i begynnelsen av juli 2011.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)
Presentasjon Q1 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)