Resultatfall for Aker Seafoods

Aker Seafoods oppnådde i første kvartal 2011 et resultat før skatt på 44,0 millioner kroner, mot 52,0 millioner kroner i første kvartal 2010.

Aker Seafoods ASA oppnådde et driftsresultat på 59 millioner kroner i første kvartal 2011, mot 72 millioner kroner på samme tid i 2010. Effektiviteten i fisket er bedret og prisene er høyere for fangsaktiviteten, men i markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods var kapasitetsutnyttelsen og marginene lavere enn i første kvartal 2010. EBIT-marginen var på 7,5 prosent i første kvartal 2011, mot 9,0 prosent i 2010, opplyser selskapet i en børsmelding.

Aker Seafoods' omsetning i første kvartal 2011 var 786 millioner kroner, mot 780 millioner kroner i samme periode i 2010. Omsetningen av hel fisk økte på grunn av høyere priser på torsk, hyse og sei. Dette oppveide nedgangen i omsetningen av foredlede produkter.

– Fisket mer effektivt enn noen gang tidligere

– Vi hadde fremgang i fiskeriaktiviteten i første kvartal. Vi har fisket mer effektivt i kvartalet enn noen gang tidligere, og prisene har økt fra tilsvarende periode i fjor. Norway Seafoods har ikke levert tilfredsstillende resultater. Dette skyldes økte råvarepriser og lavere tilgang på råstoff på grunn av dårlig vær i mars, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods ASA.

Resultatet før finansposter (EBIT) var 59 millioner kroner (72 millioner kroner). Resultatet per aksje i første kvartal var 0,36 kroner (0,42 kroner). Kontantstrøm fra driften i første kvartal var -12 millioner kroner (-32 millioner kroner). Netto finansposter var -15 millioner kroner (-19 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld økte til 1 025 millioner kroner (995 millioner kroner ved utgangen av 2010).

Egenkapitalandelen var 39,0 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 38,3 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2010.

Aker Seafoods Fangst
Aker Seafoods Fangst oppnådde i første kvartal driftsresultat (EBIT) på 57 millioner kroner (58 millioner kroner), og fisket totalt 14 647 tonn noe som er 12 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Gjenstående kvotegrunnlag for torsk og hyse er 5 500 tonn høyere enn på samme tidspunkt i 2010.

Norway Seafoods
Markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods, som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde i første kvartal EBIT på 1 million kroner (13 millioner kroner). Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBIT på -4 millioner kroner (6 millioner kroner). Den danske virksomheten leverte EBIT på 2 millioner kroner (4 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i første kvartal EBIT på 3 millioner kroner (4 millioner kroner).

Forventer fortsatt god drift utover i 2011

Aker Seafoods forventer et bra fiske for selskapets egen flåte for resten av 2011, gjenstående kvotegrunnlag er 75 prosent sammenlignet med 68 prosent på samme tidspunkt i 2010. I Norway Seafoods er det ventet at marginene for selskapet vil være påvirket av høyere råstoffkostnader, og en delvis krevende situasjon for tilgangen på råstoff. Selskapet vil øke innsatsen innenfor operativt salg, og arbeide med å posisjonere selskapet tydeligere i markedet for hvitfisk.

– Det er gode utsikter for fisket og vi forventer fortsatt god drift utover i 2011. Ny kapasitet vil gi flåten ytterligere fleksibilitet og effektivitet. Styrket markedsarbeid er nødvendig for å øke lønnsomheten i foredlingsvirksomheten, sier Thomas Farstad.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF)
Presentasjon Q1 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF)