– Vis aktsomhet i fisket

Fiskeridirektoratet og Kystvakten har den siste tiden mottatt flere tips og meldinger om dumping av fisk.

De har derfor sammen gått ut med en henstilling om å utvise aktsomhet i fisket for å hindre utkast og dumping.

– Slik adferd kan ikke aksepteres

– Jeg er glad for at Kystvakta er våre øyne ute på fiskefeltene slik at vi får rapporter om at det foregår uregelmessigheter. Samtidig er jeg skuffet over at dette fortsatt skjer. Slik adferd kan ikke aksepteres, fastslår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Ressurssituasjonen er svært god i norske farvann, og med store forekomster av fisk og høye fangstrater må fiskerne være ekstra forberedt og ta nødvendige forholdsregler. De fantastiske fiskemulighetene må brukes på en ansvarlig måte. Det er til å undre seg over at enkeltaktører tydeligvis ikke evner å ta innover seg at denne type behandling av ressursgrunnlaget er å sage over den grenen man selv sitter på, sier Berg-Hansen.

– Svekker ressursgrunlaget

– Grunnen til at vi prioriterer arbeidet for å redusere nedreping, utkast og dumping av fisk, er fordi dette svekker ressursgrunnlaget og dermed også næringsgrunnlaget til fiskerne. Her har vi alle felles interesser, og dialog og samarbeid er viktig stikkord for å øke forståelsen for at det ikke er irrelevant hva den enkelte fisker foretar seg på fiskefeltet, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Nye tiltak mot dumping av fisk 21.11.2010