Enighet om ny fiskeritariff

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) og Norsk Trålforening har forhandlet frem en ny fiskerioverenskomst.

De faste satsene i fiskeritariffen øker med 3,65 prosent, med unntak av tabellen for daghyre under forskningstokt, som øker med 10 prosent, melder Norsk Sjømannsforbund.

Siden hoveddelen av lønnen til fiskerne utgjøres av lott, er det fortsatt prisutviklingen for fangsten som påvirker lønnsutviklingen mest, konstaterer forbundet.

En ny presisering på flere av punktene i overenskomstens §§ 17, 18 og 24, avklarer en del regler for hvordan kvoteavståelser i slumpfiskordningen skal godtgjøres i form av delingsfangst om ikke mannskap og rederi blir enige om andre måter.

Sykehyre avtalte partene å komme tilbake til i hovedoppgjøret i 2012, når Fiskebåtredernes Forbund har fremlagt utregninger om kostnadene.

Det ble også enighet om at partene, i løpet av tariffperioden, skal forsøke å få til et eget avtaleverk for krillfiske i Sørishavet.

Les også: Fullverdig ledighetstrygd for fiskere 16.05.2011