Norge og Russland drøfter kongekrabbe

Norske og russiske forskere samles denne uken for å drøfte hvilken effekt kongekrabben har på økosystemene i Barentshavet.

Forskerne skal presentere ny forskning på konge- og snøkrabbe, først og fremst i Barentshavet. Det vil mellom annet bli drøftet hvordan kongekrabben sprer seg og tilpasser seg nye habitater og hvordan den påvirker fiskeriet i regionen.

Forholdet mellom kongekrabben og snøkrabben, en annen introdusert art i Barentshavet, vil også bli belyst.

2009-konferansen er den 14. i rekken av fiskerifaglige symposium hvor norske og russiske forskere deltar.

Fra Norge reiser forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø samt representanter fra Fiskeri og Kystdepartementet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning, melder Havforskningsinstituttet.