Fiskets gang uke 19 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om et eventyrlig tobisfiske. Kvoten er nå økt med 30 000 tonn.

Tobis

Vårens tobisfiske har vært svært godt og 22 000 tonn ble fisket i uke 19. Siden den 6. mai har fisketakten vært regulert med pause på henholdsvis 4 og 6 døgn (for over/under 700 tonn) fra en innmelding og til fisket kan starte på neste tur.

– Mottakskapasiteten i Norge er sprengt, og selv om noen få fangster er gått til utlandet, er det 3-4 døgns venting ved fabrikkene i Norge, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Det er nå gjort kjent at tobiskvoten i NØS er økt med 30 000 tonn, til totalt 90 000 tonn i 2011. Og med i tillegg 20 000 tonn i EU sonen, er den totale kvoten på 110 000 tonn.

Av disse kvotene gjenstår det nå å fiske henholdsvis 41 600 og 7 900 tonn. Prismessig har det vært en liten nedgang i løpet av uken.

Les også: Øker tobiskvoten for 2011 16.05.2011

Kystmakrell

Av andre fiskeslag som det har vært et lite fiske på denne uke er makrell. Knappe 60 tonn er meldt inn og det er kun låssettingsfiske som er i gang. Prismessig har det vært en kraftig reduksjon fra de første fangstene som ble omsatt for over kr 35,00 per kilo, og til de siste fangstene som er omsatt ned mot minsteprisnivået på kr 20,00 per kilo.

Nordsjøsild

Også nordsjøsild er det tatt noen få tonn av i løpet av uken. Vel 20 tonn er låssatt. Mesteparten av kvantumet er sild av snittstørrelsen 140-150 gram og det er for tiden liten eller ingen interesse for den til konsumanvendelse, opplyser Sildelaget.

Årets matjessesong nærmer seg og fra kjøperne har Sildelaget informasjon om at de er klar fra neste helg, det vil si fra den 22 mai.

– Det er alltid en stor spenning knyttet til de første fangstene og hvordan kvaliteten er ved årets sesongstart, forteller Andersen.