– Én uke gammel torsk smaker best

Norske forbrukere har talt, én uke gammel fersk torsk smaker best!

Resultater fra en helt ny undersøkelse viser at det faktisk er flere som foretrekker smaken av fersk torsk som er mellom 5 og 7 dager, fremfor 2 dager gammel torsk, melder Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Fra 1. Januar 2010 blir det obligatorisk å merke fersk fisk til norske forbrukere med fangst- og slaktedato. NSL har på vegne av FHF, fått utført en undersøkelse hvor målet var å finne ut om forbrukerne blir påvirket i positiv eller negativ retning på grunn av de nye merkekravene. Nofima Marked er ansvarlig for selve undersøkelsen.

Velger eldre fisk på blindtester

Forbrukerne tror de foretrekker den ferskeste fisken, mens de i virkeligheten velger den som er eldre. Det åpne spørsmålet er om kunden fortsatt vil kjøpe fersk fisk når han/hun får vite at den ikke er 2 dager gammel, skriver NSL.

Frykter at forbrukerne velger bort god fisk

Så langt er det tydelig at fangst- og slaktedato påvirker forbrukerne til å velge produkter som de ikke foretrekker utfra smaken.

– Resultatene så langt er dessverre i tråd med det vi fryktet, sier Håvard Y Jørgensen, adm direktør NSL. Vi er redd for en kraftig reduksjon i omsetningen av ferskfisk, geografisk konkurransevridning blant leverandører, og kassering av ypperlige råvarer når fangst og slaktedato trer i kraft 1 januar 2010.

– I samarbeid med næringen står norske myndigheter fremfor en stor øvelse i forbrukerinformasjon, sier Jørgensen.

Flere resultater fra undersøkelsen offentliggjøres på TryggMat dagen under AquaNor i Trondheim. TryggMat dagen finner sted den 19.august på Britannia Hotell.