Glad i livet - bruk flytevest

Statistikken over omkomne i fritidsbåtulykker skal ned. Onsdag 18. mai ble det lansert en kampanjefilm som skal få voksne menn til å bruke flytevest.

Årlig omkommer i gjennomsnitt 33 personer i fritidsbåtulykker. De siste 12 årene har 242 mennesker omkommet uten flytevest, de fleste som omkommer er voksne menn.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: SjøfartsdirektoratetSjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: SjøfartsdirektoratetDe som ikke bruker flytevest drukner ved at de faller over bord eller ved at båten kantrer. Ulykker med hurtiggående båter fører ofte til at personer om bord blir kastet i vannet, i slike situasjoner er det enda viktigere å bruke flytevest, påpeker Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Å ha på seg flytevest ved bruk av små åpne båter er det viktigste tiltak for å redusere antall dødsfall på sjøen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Som ett ledd i å få målgruppen voksne menn til å påføre seg flytevest i små åpne båter, initierte daværende statsråd Sylvia Brustad en kampanje høsten 2009. Kampanje blir ledet av Sjøfartsdirektoratet med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og i samarbeid med Finansnæringens Fellesorganisasjon, NHO-reiseliv, Norsk Båtråd, NORBOAT og Redningsselskapet.

Les også: Åtte av ti sier de bruker flytevest 21.06.2010

Kampanjefilm for bruk av flytevest

Sommeren 2010 ble kampanjen kjørt i gang og årets kampanje er en oppfølging, der Sjøfartsdirektoratet har fått produsert en film som vises som reklame på TV 2 i mai.

– Utgangspunktet for filmen skal være at det skal være hyggelig og sikkert å ferdes på sjøen, men også for å få målgruppen til å tenke over konsekvensen ved å falle i sjøen uten vest, sier Akselsen.

Flere fisketurister omkommer også i norske farvann. Sjøfartsdirektoratet samarbeider derfor med blant annet NHO-Reiseliv og Fiskeridirektoratet for å få ut informasjon om vestbruk til denne gruppen. Flytevestfilmen er produsert uten tale og budskapet kan dermed nå ut til utenlandske fisketurister.

Båtførerbeviset skal også bidra til bedre sjøvett. Det er også et stort antall eldre båtførere som har behov for noe opplæring i navigasjon og lignende, samt en oppfriskning av gammel kunnskap. Som et ledd i arbeidet med å forebygge ulykker med fritidsbåter, oppfordrer myndighetene også alle som ferdes på sjøen til å ta båtførerprøven og få båtførerbeviset.

Les også: 31 omkom i fritidsbåtulykker i 2009 12.02.2010