Fiskarlaget klager SINTEF inn for NENT

Norges Fiskarlag setter spørsmålstegn ved konklusjoner som SINTEF Fiskeri og havbruk drar i en presseomtale av en rapport om villfisk ved oppdrettsanlegg.

Les også: – Oppdrettsanlegg kan redde villfisk 01.02.2011

Klager til forskningsetisk komité

Fiskarlaget ber nå Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) om å se på saken.

– Det er første gang Fiskarlaget tar et så drastisk skritt, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Skjærvø, i en pressmelding.

– Vi mener det i presentasjonen av forskningen er trukket konklusjoner det ikke er grunnlag for, sier Skjærvø.

– Norges Fiskarlag har siden pressemeldingen ble lagt ut, flere ganger vært i kontakt med SINTEF. Forskningsstiftelsen har ikke tatt innspillene til følge, hevder Skjærvø.

Med overskriften Oppdrettsanlegg kan redde villfisken, skriver SINTEF Fiskeri og havbruk blant annet at:

«Forfatterne konkluderer med at siden tilstanden hos vill sei og torsk er forbedret av å leve nær oppdrettsanlegg, eksisterer det en mulighet til å begrense fiske av disse artene rundt lakseoppdrettsanlegg hvor de er samlet og sårbare for fiske. På denne måten kan lakseoppdrett bistå i å øke torskebestanden i sørlige norske farvann».

– Samsvarer ikke med fiskernes erfaringer

– Fiskernes erfaringer med villfisk rundt oppdrettsanleggene ligger langt unna konklusjonene SINTEF drar. Det har lenge vært kjent at fôrspill og utslipp fra oppdrettsanlegg tiltrekker seg store mengder villfisk. Både tidligere og pågående forskningsprosjekt, blant annet fra Øksfjord og Ryfylke, tyder på at dette igjen kan påvirke vandringsmønster og gyteatferd, noe som bør gi grunn til å frykte langsiktige økologiske konsekvenser, sier Jan Skjærvø.

Han hevder at SINTEF fiskeri og havbruk ikke presiserer hvilke forutsetninger og feilkilder som ligger til grunn for konklusjonene og anbefalingene i prosjektet og pressemeldingen.

– Å først forutsette at oppdrettsanlegg ikke påvirker villfisk negativt, for deretter å konkludere med at oppdrettsanlegg sannsynligvis er positivt for de ville fiskebestandene, er etter vår oppfatning en forskningsetisk meget betenkelig fremgangsmåte, sier generalsekretæren i Norges Fiskarlag.

SINTEF sendte ut presisering

SINTEF sendte i begynnelsen av april måned ut en presisering angående pressemeldingen fra i vinter, om at «Oppdrettsanlegg kan redde villfiskstammer». Presiseringen lyder som følger:

«Det har i etterkant kommet tilbakemeldinger på konklusjonene i artikkelen og vi ønsker å presisere at forskningen omhandlet de biologiske påvirkningene hos villfisk som lever i nærhet av oppdrettsanlegg. Forskerne har ikke vurdert den fysiologiske kvaliteten på fisken med tanke på hvor egnet den er til konsum».

Beklager spissing av pressemelding

Administrerende direktør i Sintef Fiskeri og havbruk AS, Karl Andreas Almås, beklager spissingen av pressemeldingen som ble sendt ut i vinter, men ser ingen grunn til å tvile på forskningen.

– Jeg forstår reaksjonene som har kommet på pressemeldingen, men selve forskningen rundt dette drar vi overhode ikke i tvil, sier Almås til NRK.

Ikke enige i konklusjonen

Forskere fra Nofima og NINA som deltok i studien sammen med SINTEF, er ikke enige i konklusjonen fra SINTEF.

– Vi har ikke vist at oppdrettsanlegg kan redde villfiskbestanden. Det vi har vist er at anleggene tiltrekker seg mye fisk, særlig torsk og sei. Vi har også vist at denne fisken blir påvirket at oppdrettsanlegg, men vi kan ikke finne noen dramatiske, kortsiktige effekter, sier forsker Ingebrigt Uglem i NINA til NRK.