Pristilskudd for utrydning av småkrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet yter pristilskudd til utrydningsfisket etter kongekrabbe.

– For regjeringa er det viktig å begrense videre spredning av kongekrabben i norske farvann. Allerede i fjor innførte vi en målrettet nedfangsting av kongekrabbe med bruk av innleide fartøy vest for Nordkapp. I år justerer vi på denne ordninga slik at flere fartøy kan delta, og det vil bli gitt pristilskudd for småkrabbe til både fiskere og kjøpere, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere bevilget 5 millioner kroner til utrydningsfiske av kongekrabbe. I 2010 ble deler av midlene nyttet til innleie av fem fartøy som drev et målrettet fiske etter kongekrabbe vest for 26°Ø.

15 kr og 5 kr til henholdsvis fisker og kjøper

Basert på fjorårets erfaringer åpnes det nå for at 35 påmeldte fartøy kan motta et pristilskudd på kr 15,- pr. kg for småkrabbe under 0,8 kg som landes, mens kjøperne vil motta kr 5,- pr. kg for slik krabbe. Ordningen gjelder fra mandag 23. mai og omfatter kongekrabbe som fangstes vest for 26°Ø.

Kongekrabbe under 0,8 kg har ingen kommersiell minstepris, og blir dermed ikke prioritert av fartøy som deltar i den ordinære frie fangsten. Samtidig vet vi at det er først og fremst mengder med småkrabbe som dukker opp i nye områder i vest. Dette skyldes sannsynligvis klekking i nye områder etter at eggbærende hunner har vandret vestover.

– For å begrense spredningen er det viktig at fiskerne har motivasjon for også å fangste slik småkrabbe, og vi utprøver derfor nå en ordning med pristilskudd, sier Berg-Hansen.

Kongekrabbe større enn 0,8 kg har en kommersiell minstepris, og det er derfor ikke samme behov for et offentlig pristilskudd for slik krabbe, fremholder Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark står for den praktiske administreringen av ordningen.