Stenger område for blåkveitefiske

Et område sørvest for Trænadjupet i Nordland blir i år stengt for fiske etter blåkveite.

– For å hindre omsetning av blåkveite som kan overskride grenseverdiene for fremmedstoffer, har jeg i forbindelse med årets blåkveitefiske, besluttet å stenge et område sørvest for Trænadjupet i Nordland, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– På bakgrunn av erfaringene fra i fjor, har Fiskeridirektoratet og Mattilsynet utarbeidet et forslag til hvordan vi gjennom reguleringen av blåkveitefisket kan minimere fangstene fra disse områdene, sier Berg-Hansen.

I 2010 ble det frarådet å fiske etter blåkveite i områdene nordvest for Trænabanken og ved eggakanten utenfor Lofoten på grunn av at et for stort antall fisk overskred grenseverdien for dioksin og dioksinlignende PCB.

Bakgrunnen for dette var en større basisundersøkelse av fremmedstoffer i blåkveite gjennomført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Resultatene ble imidlertid lagt frem først noen uker før fisket startet opp, og dette skapte usikkerhet og uforutsigbarhet for næringen.

Les også: Oppsummerer om dioksiner i blåkveite 07.06.2010
Les også: For mye dioksin i blåkveite 16.04.2010

Ønsker regulering

Næringen ga i fjor uttrykk for at det er viktig med forutsigbarhet for fiskerne. Derfor ønsker de at områder, hvis nødvendig, blir stengt ved hjelp av reguleringer, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Mattilsynet, Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Fiskeridirektoratet har foran årets blåkveitefiske vurdert tiltak. Rapport fra arbeidsgruppen har vært på høring i næringen.

Mindre dioksin i blåkveite - fraråder fiske i ett område

Det ble i perioden 2006 til 2008 gjennomført en omfattende basisundersøkelse av blåkveite i Norskehavet og Barentshavet. Resultatene viste at det var høye verdier av dioksiner og dioksinlignende PCB i to deler av fangstområdet.

Til grunn for beslutningen om å stenge for fiske i 2011, ligger data fra basisundersøkelsen fra 2008, samt nye data som ble klare i mai 2011. NIFES har gjort oppfølgingsanalysee av blåkveite i mars og april 2011, basert på nye prøver som er innhentet av Havforskningsinstituttet.

Resultatene av årets undersøkelser viser generelt lavere verdier av dioksin og dioksinlignende PCB i blåkveite enn det som ble funnet i perioden 2006 til 2008. Men på grunn av manglende data fra ett av prøveområdene, bør man unngå å fiske der, opplyses det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

I de områdene der det ikke har vært mulig å ta kontrollprøver i år, er tidligere prøvetakingsresultater lagt til grunn.

– Det er ikke tillatt å omsette partier av fisk som overskrider grenseverdiene. Basert på anbefalingen fra arbeidsgruppen, råd fra næringa og de foreliggende kontrollprøvene er det mest hensiktsmessig at det aktuelle området stenges for fisk. Før neste års blåkveitefiske vil det blir tatt nye kontrollprøver også av dette området, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Les også: Regulering av fisket etter blåkveite 16.12.2010
Les også: – Forbudt å omsette blåkveite med dioksin 16.04.2010

Les mer
Om dioksiner og PCB i sjømat - Matportalen