Ny Generalinspektør for Sjøforsvaret

Flaggkommandør Bernt Grimstvedt ble i statsråd fredag 20. mai utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret.

Den nye sjefen for Sjøforsvaret kommer fra stillingen som sjef for Sjøforsvarets skoler og overtar stillingen som generalinspektør etter kontreadmiral Haakon Stephen Bruun–Hanssen.

Generalinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt. Foto: ForsvaretGeneralinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt. Foto: ForsvaretFlaggkommandør Bernt Grimstvedt (52) startet på Befalsskolen for Kystartilleriet i 1978, ble uteksaminert fra Militærhøgskolan i Stockholm i 1989 og fra Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs i 2002. Han ble utnevnt til flaggkommandør 3. mars 2006.

Grimstvedt har bred erfaring fra ulike stillinger ved skoler og avdelinger i Sjøforsvaret, ved Forsvarets høgskole og i fellesstaber. Han har siden mars 2006 tjenestegjort ved Haakonsvern i Bergen, som sjef for Sjøforsvaret skoler.

Grimstvedt overtar stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvarets fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følger i farens fotspor

Kontreadmiral Bernt Grimstvedt er den andre kystartilleristen som blir Generalinspektør for Sjøforsvaret (GIS), etter nåværende viseadmiral Jan Eirik Finseth, som ble GIS i 2004. Grimstvedts far, Bjarne Grimstvedt, var Generalinspektør for Sjøforsvaret i perioden 1983-89.

– Jeg er stolt og takknemlig, det er vel de ordene jeg vil bruke. Det er en stor ære å bli generalinspektør i sin egen forsvarsgren. Det er vel kanskje den største æren en offiser kan oppleve, sier Bernt Grimstvedt til bt.no.

Bernt Grimstvedt er bosatt i Fusa i Hordaland, er gift og har tre barn.