Fiskets gang uke 20 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om godt tobisfiske tidlig i uken, mer makrell på kysten og om avventende holdning i flåten for å gå på matjessilda.

Tobis

Flere båter som var ferdige med den opprinnelige tobiskvoten kom inn igjen i fisket sist uke. Totalt for hele uken ble det fisket vel 19 000 tonn. Dette er lavere ukekvantum enn de foregående uker. Hovedårsaken til dette er at fisket dabbet av i helgen.

Av ukens kvantum ble hele 16 000 tonn fanget på kjente tobisbanker i norsk sone, mens 3.000 t er tatt på Doggeren i EU sonen. Fisket har vært varierende i løpet av uken. I perioder er det tatt hal på over 400 tonn på kort tauetid, mens en i helgen jevnt over hadde beskjedne dagskvantum.

Det er nå fisket knappe 81 000 tonn av totalkvoten på 110 000 tonn. Av 37 fartøy som har fått tildelt kvote i dette fisket, er 25 fartøy i havn med EU kvoten, mens 6 båter har gjort seg ferdig i norsk sone.

For å unngå for lang venting på lossing med lastede båter, er reguleringen med venting mellom innmelding til neste fiskestart opprettholdt sist uke.

Prisene på tobis har lagt fra kr 1,60 til kr 1,90 i auksjonene. Fettet i tobisen er nå over basis på 8 prosent og avregnede priser til fisker ligger normalt noen titalls øre over auksjonspris.

– Vi forventer en utflating av fisket i de kommende ukene. Flere båter som er på feltet er på sin siste tur, forteller salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget..

Makrell

Fra den minste del av kystflåten har Sildelaget fått innmeldt 106 tonn med låssatt makrell. Noe som er beste ukekvantum hittil på kysten i år. Av dette kvantumet så er det båter fra Rogaland som har bidratt mest. Knappe 80 tonn er rapportert fra dette fylket. Ellers har fisket pågått fra Smøla i nord og sørover langs kysten av Sogn og Hordaland.

Med større tilførsler av makrell, så ble minsteprisen satt ned til kr 15,- midt i uken. Dette bidro til at Sildelaget fikk solgt flere fangster til ferskanvendelse. Av innmeldt kvantum på 180 tonn i vår, har Sildelaget pr. søndag kveld vel 50 tonn med usolgt makrell i lås.

Nordsjøsild

Matjeskjøpere både i Norge og Danmark er klar for å produsere nordsjøsild til denne spesialanvendelsen. Ingen norske båter har satt kursen for Nordsjøen enda. De første forventes å gå i kommende uke.

Tre svenske båter har vært ute i helgen og foreløpig så er det ikke rapportert at de har kommet i fiske. Været på sildefeltet har ikke vært det beste, og værmeldingen for den første periode er heller ikke til gunst for sildefiske. To av båtene har grunnet været søkt havn i Peterhead.