– Fiskeri påvirker fiskens gener

Studier på guppy støtter teorien om at fiskeriene påvirker fiskens evolusjon.

Siden høsten 2010 har forskningsgruppen Evofish ved Instiutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) eksperimentert med guppyer. Gruppeleder Mikko Heino og teamet hans forsøker å finne ut om systematisk fiske fører til genetiske forandringer i fisken, og nå ser gruppen tegn til dette.

– Når vi høster den minste fisken systematisk, ser vi at avkommet forsøker å vokse så raskt som mulig for å komme over maksimumslengden på 16 millimeter. Fordi de vokser så raskt blir de slankere enn den andre fisken, sier Heino til På Høyden.

– Omvendt, når vi fisker de største fiskene, eller fisker alle størrelser, ser vi at avkommet blir feitere enn de som ikke fiskes. Det er ikke lenger så viktig å bli lang, men det er likevel en fordel å ha stor vekt, sier han.

Ved at fiskens avkom viser forskjellig overlevelsesstrategi i forhold til ulik risiko hos foreldrene, tyder dette på at fiskeri påvirker fiskens evolusjon, konkluderer forskningsgruppen.

Bakgrunnen for eksperimentene er at forskere har rapportert om at villfisk blir kjønnsmodne tidligere og tidligere de siste årene. Hypotesen er at fiskeriet har påvirket fiskens evolusjonære utvikling.

– Når sjansen til å leve lenge og få muligheten til å reprodusere seg svekkes på grunn av fiske, blir fisken tidligere kjønnsmoden som en forplantningsstrategi, sier Heino til På Høyden.

Les også: Tror overfiske endret torskegener 22.02.2010