Vil flytte hovedkontoret til Ålesund

Styret i Norway Pelagic ASA foreslår at selskapets forretningsadresse endres fra Vågsøy kommune til Ålesund kommune.

Flytting av hovedkontor krever endring av selskapets vedtekter, og saken skal avgjøres på en ekstraordinær generalforsamling i Norway Pelagic. Hovedkontoret er i dag lokalisert til Måløy i Vågsøy kommune.

– Styret ønsker å konsentrere selskapets videre utvikling fra Ålesund, og har igangsatt en prosess for å samordne funksjoner og stillinger over tid, opplyser Norway Pelagic ASA i en børsmelding.

– Aktivitetene rundt kjøp og salg holder allerede til i Ålesund, og nå ønsker vi å samle også resten av ledelsen der. Vi ønsker å konsentrere selskapets videre utvikling derfra, sier styreformann Sigurd Teige til smp.no.

Selskapets ledelse vil fortsette i sine stillinger og selskapets virksomhet for øvrig berøres ikke av endringen, heter det i børsmelding.

Foreslår utbytte kr 1,50

Styret har også foreslått at det utbetales utbytte på 1,50 kr/aksje.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for behandling av vedtektsendring og utbytte vil bli utsendt på et senere tidspunkt.

Les også: Svakere tall fra Norway Pelagic 29.04.2011