Fiskets gang uke 21 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en forsiktig oppstart på matjessesongen, bra tobisfiske og godt kystmakrellfiske i uken som gikk.

Nordsjøsild

Etter en litt avventende oppstart på matjessildfisket, kom de første fangstene denne uken. Torsdag meldte «Gunnar Langva» inn 195 tonn og noen timer senere kom «Ligrunn» med 110 tonn.

Det var stor spenning knyttet til landingen og selv om ikke silda var av det optimale slaget hva fett og åte angår, var interessen hos kjøperne upåklagelig. Noe som også ga seg utslag på prisene. Kr 13,46 er beste pris så langt. Totalt ble det meldt inn 515 tonn i løpet av uken.

Fangstforholdene har ikke vært de beste, det er lite sild å se på det området som flåten til nå har fisket på, og værforholdene har ikke vært av de beste. Syv til åtte norske fartøyer har startet fiske, i tillegg har Sildelaget registrert at noen svenske båter har levert i Danmark.

Tobis

Selv om ukekvantumet er gått en del ned fra de beste ukene med over 20 000 tonn, til denne ukes neste 18 000 tonn, så skyldes dette mange forhold. Flere båter har nå tatt sin kvote og først i uken var værforholdene dårlige.

Men onsdag og torsdag var det godt fiske, med på rundt 5000 tonn per døgn. Mandag ble venteordningen opphevet, noe som gjorde at enkelte kunne starte neste tur litt tidligere. Av årets kvote på 110 000 tonn, gjenstår det ca. 12 000 tonn, knappe 8000 i norsk sone og vel 4000 i EU-sonen.

Kystmakrell

Kystmakrellfisket er for tiden godt, nesten 210 tonn ble låssatt i løpet av uken. Av dette kvantumet er 75 tonn låssatt med tanke på levering til frysing, de resterende 135 tonnene tiltenkt ferskmarkedet.

På kjøpersiden er det interesse for fisk til frysing og Skude Fryseri starter mottak i uke 22. Til fersk anvendelse selges fisken for det meste til kr 15,00, noe som er minsteprisen for denne anvendelsen, mens fisk til frysing får en betydelig lavere minstepris.

For å fordele mulighetene for levering til ferskanvendelse, er det innført båtkvoter på 15 tonn pr. båt, og noen fartøyer har alt fisket denne kvoten. Til nå i vår er det fisket ca 390 tonn kystmakrell, opplyser Norges Sildesalgslag.