Fiskets gang uke 22 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om full fart i fisket etter matjessild, at tobisfisket er på hell, og om fortsatt brukbart med makrell langs kysten.

Nordsjøsild

Matjesproduksjonen i Egersund og Skagen er i full gang og sist uke fikk Sildelaget innmeldt totalt 5 700 tonn nordsjøsild. Fisket har i hovedsak foregått i EU sonen, i nordkanten av Fladen Grunn. Dette er sild med størrelse fra 135-164 gram. Lenger nord, rundt Oseberg, er det tatt noen få fangster med sild i størrelsen 185-200 gram.

Matjesproduksjonen er i full gang og av ukens kvantum er hele 4 500 tonn sild losset, eller på vei til «matjeshovedstaden» Egersund. Rapporter fra kjøperne sier at kvaliteten er bedre i år sammenlignet med fjoråret på samme tid. Dette har og gjort seg utslag i prisene til fisker. I starten av uken med små tilførsler så oppnådde man priser på over kr 14,00. I helgen har dagskvantaene vert gode og selv med press på produksjonskapasiteten, har prisnivået lagt mellom 7 og 8 kroner. I Danmark har prisnivået lagt i området fra kr 8,60 til 10,97, opplyser Sildelaget.

Totalt 25 båter har deltatt i matjesfisket, og i kommende uke så forventer Sildelaget at flere båter vil seile ut på dette fisket. Med fortsatt god tilgjengelighet kan dette skape utfordringer med større tilførsler av sild enn kapasitet på landsida. Flere filetkjøpere, som etterspør 180-200 grams sild, vil starte opp i Norge i kommende uke. Sildelaget oppfordrer flåten til å vise måtehold i fangstingen.

Tobis

Av årets tobiskvote på 110 000 tonn så er det nå kun 4 800 tonn igjen av kvoten. I uken som gikk ble det fra 15 norske og en dansk båt innmeldt totalt 8 100 tonn. Av dette er 4 500 tonn fisket i norsk sone og 3 600 tonn fra EU sonen.

Prisene til mel/olje har lagt i området kr 1,60-1,74. En fangst på 200 tonn ble solgt til konsum, til vel 2 kroner. I dette fiskeri forventer Sildelaget beskjedne kvanta kommende uke.

Makrell

Selv om sommeren har uteblitt langs kysten, så har makrellfisket i enkelte områder vært uvanlig bra. Fiskerne melder om mer makrell på denne tiden enn på lenge. Totalt er det fra den minste kystflåten innmeldt 370 tonn låssatt makrell. Videre har Gardar fanget 125 tonn makrell utenfor Værøy/Røst.

Med slike kvanta så blir det vanskelig å få omsatt makrellen til fersk anvendelse. To anlegg, Skude og Austevoll har startet kjøp for innfrysing. Med relativ stor størrelse, så oppnår fiskerne priser på over 10 kroner for den største makrellen. Også andre kjøpere har meldt sin interesse for makrell til frysing.

Kolmule

En håndfull båter som har avsluttet tobisfisket har vært ute og prøvd etter kolmule i ”kanten”. Håpet var at en kunne finne kolmule som var attraktiv for konsum. De foreløpige rapporter sier at fisken er relativ liten og at det er noe åte i den. I tillegg er fisket labert. Søndag fikk Norges Sildesalgslag innmeldt to slumper til mel/olje.