Eksportrekord for torskefisk

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom i mai på totalt 899 millioner kroner, hvilket er en økning på 59 millioner eller 7 prosent fra mai i fjor.

Det viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Aldri tidligere har verdien på torskefiskeksporten vært høyere, verken for mai måned eller for perioden hittil i år. Eksporten fra januar til og med mai kom på totalt 4,9 milliarder kroner, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Portugal står nærmest alene for eksportøkningen denne måneden, sier Ove Johansen, markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk. De importerer saltfisk, klippfisk, fersk og fryst torsk for 203 millioner kroner i mai, 29 prosent eller 45,5 millioner over mai i fjor og det er saltfisken som øker mest, sier Johansen.

– Portugiserne hadde tomme lager ved nyttår og har handlet stort i vår for å sikre seg fisk utover sommeren og høsten, altså en lagerkorreksjon, sier Christian B. Nordahl, fiskeriutsending i Portugal. I tillegg ser vi at en del av fisken reeksporteres av portugisiske produsenter til Brasil. Denne eksporten ser ut til å øke. Totalkonsumet av torsk i Portugal har ikke økt i samme periode, sier Nordahl.

Les også: Kraftig vekst for sjømateksporten i 2011 06.06.2011

Økning for klippfisk av torsk, reduksjon for klippfisk av sei

Klippfiskeksporten totalt kom på 170 millioner kroner i mai og dette er en reduksjon på 4 prosent eller 6,7 millioner kroner fra samme måned i 2010. Totalt ble det eksportert 4 417 tonn klippfisk i mai, 776 tonn mindre enn i samme måned i 2010.

Det er klippfisk av sei som står for klippfiskreduksjonen. Totalt ble det eksportert klippfisk av sei for 47,5 millioner kroner og dette er 17,3 millioner kroner mindre enn i mai i fjor. Størst er reduksjonen til Brasil.

Klippfisk av torsk hadde derimot en verdiøkning på 9 millioner eller 9 prosent i mai til totalt 108 millioner kroner. Det er Portugal som står for den største veksten.

Sterk maimåned for saltfisk

Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt nesten 139,6 millioner kroner i mai og dette er 21 prosent eller 24,5 millioner kroner over samme periode i 2010. Volumet som ble eksportert var 4 045 tonn og det er 20 tonn eller 1 prosent mer enn mai i fjor. Portugal er største marked for saltfisk.

Eksportrekord for ferskfisk

Eksporten av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på totalt 151,6 millioner kroner i mai og dette er ny rekord. Aldri tidligere har verdien på ferske produkter vært like høy i en maimåned og det er Frankrike og Portugal som øker mest. Fersk hel torsk er produktet som øker mest med en eksportverdi på 55,5 millioner kroner i mai, 49 prosent vekst fra samme måned i fjor.

– Tiårets beste for fryste hvitfiskprodukter

Ikke siden forrige tiår har eksporten av fryste hvitfiskprodukter vært like høy som i mai måned 2011, og totalt kom eksporten på 378 millioner kroner. Dette er en økning fra mai i fjor på 3 prosent eller 11 millioner kroner. Størst økning var det for fryst filet av torsk som økte med 57 prosent til totalt 46 millioner kroner. Det er Frankrike som står for den største veksten denne måneden, fra 6,2 til 17,3 millioner kroner.

Fortsatt vekst for havbruk

Eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk økte i mai med 9 prosent eller 1,8 millioner kroner til totalt 20,3 millioner kroner i mai. Det er fersk kveite som går mest frem, fra 4,5 millioner kroner i mai 2010 til 6,4 millioner kroner i mai i år. Største marked er Storbritannia og Irland som til sammen økte med 2,1 millioner kroner.

Største produktet fra havbruk er fortsatt torsken, som totalt kom på 13,1 millioner kroner, ned 2 prosent fra samme måned i fjor. Det er vekst for fersk torskefilet på 1 million kroner mens fersk hel torsk reduseres med 1,3 millioner kroner. Tyskland er nå største marked for fersk hel torsk fra havbruk.