Norsk-Russisk oljevernsamarbeid i 20 år

Årets «Øvelse Barents» ble gjennomført i Varangerfjorden den 8. juni, der også statsminister Jens Stoltenberg var til stede.

Dette var en kombinert søk- redning og oljevernøvelse i tilknytning til avtaler innenfor begge ansvarsområder, melder Kystverket.

«Øvelse Barents» arrangeres årlig og vertskapet går på omgang mellom Norge og Russland, og i år var Russland ansvarlig for gjennomføringen. Fra norsk og russisk side deltok ressurser fra Kystvakten, redningstjeneste, statlige oljevernfartøy og til sammen 10 norske og russiske fartøy med 3 helikopter. Utgangspunktet for øvelsen var et skipshavari som medførte en redningsaksjon av mannskap og påfølgende aksjon mot oljeforurensning.

Norske og Russiske myndigheter gjennomførte den første felles oljevernøvelsen i juni 1991 i Tromsø. Oljevernøvelsen førte til etablering av en felles avtale og beredskapsplan for oljevernberedskapen i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet endelig i 1994.

Frem til 2006 ble øvelsene gjennomført annen hvert år. Etter dette har øvelsene vært arrangert årlig i samarbeid med redningssentralene i Bodø og Murmansk.