– Må ha samarbeid om beredskap i Arktis

Utfordringer med sjøberedskapen i Arktis påkrever internasjonalt samarbeid, mener Nordisk råds president.

De nye utfordringene og mulighetene i Nord-Atlanteren krever et styrket regionalt og internasjonalt samarbeid, mener Henrik Dam Kristensen, Nordisk råds president.

Det kom frem under en konferanse i færøyske Tórshavn torsdag 9. juni. 2011, der sjøfartssikkerheten i Nord-Atlanteren og sikringen av miljøet i Arktis stod på programmet. Konferansen ble arrangert av Nordisk Råd, Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) og Vestnordisk Råd.

– Nordatlanteren er en viktig del av Norden, og vi har et felles ansvar for sikkerheten i Arktis. Dette er et åpenbart område å samarbeide om i Norden og med våre naboer i vest, sier Henrik Dam Kristensen.

Økt skipsfart

Klimaendringer og den smeltende isen i Arktis, gjør at det åpnes nye sjøveier i Nord-Atlanteren, og dermed blir tidligere utilgjengelige områder plutselig seilbare. Med økende sjøtrafikk i sårbare naturområder, stiger også risikoen for ulykker eller oljeutslipp. Dette danner bakgrunnsteppet for et sterkt behov for en styrking av sjøfartssikkerheten i Nordatlanteren.

Ekstreme værforhold, iskaldt havvann, is og mange uoppmålte områder som krysstoktskipene seiler rundt, skaper store utfordringer for redningsberedskapen i Nord-Atlanteren, mener Nordisk råd.

– Den økte skipsfarten betyr store økonomiske utviklingsmuligheter for regionen. Men det betyr også store utfordringer for sjøberedskapen. Og det stiller krav om et styrket regionalt og internasjonalt samarbeid, sa Henrik Dam Kristensen, Nordisk råds president, i Tórshavn 9. juni.

Frykten for et forlis eller en ulykke som fører til store utslipp av olje i de sårbare områdene i Nord-Atlanteren plager mange politikere og folk innen skipsfart. Hvordan står det egentlig til med sikkerheten hvis et cruiseskip forliser i Nord-Atlanteren, er et av spørsmålene man stiller seg i nordisk råd.

Les også: Vil styrke den arktiske regionen 13.09.2010
Les også: – Miljøregler kreves når Arktis åpnes 27.04.2010

Arbeider med internasjonale regler for seilaser i arktiske farvann

Per Sønderstrup, fra den danske Søfartsstyrelsen, sa under konferansen at hvis man ser på sikkerhet, er det krysstoktskip som er den største utfordringen. En løsning, som i følge Sønderstrup kunne bedre sikkerheten, er at skipene har deres egen beredskap.

Søfartsstyrelsen i Danmark jobber nå, sammen med en rekke andre land, for å lage internasjonale regler for seilaser i arktiske farvann gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO. En slik polarkode forventes vedtatt i 2012 eller 2013.

Les også: Nytt hydrografisk samarbeid i Arktis 07.10.2010
Les også: Skal synkronisere Chayka og Loran C 01.10.2010

– Følger utviklingen tett

– Vi i Nordisk råd tar dette meget alvorlig, og følger utviklingen tett. Jeg håper det vil bli tatt politiske initiativer på dette området i de kommende måneder og år, sa Henrik Dam Kristensen på konferansen om sjøfartssikkerhet 9. juni.

«Megatrends in the Arctic»

Nordisk ministerråd har nylig utgitt rapporten «Megatrends in the Arctic», som ser på de utfordringene med økt skipsfart og en rekke andre endringer i livsbetingelsene i og omkring Nordatlanteren. Rapporten og et sammendrag av denne kan lastes ned ved å følge lenkene nedenfor.