SFT vil ikke kreve nullutslipp

SFT krevde tidligere i sommer at GDF Suez skal samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske ved boring på Sularevet.

Les også: SFT verner om koraller på Sularevet 25.06.2009

Vedtaket ble påklaget av Greenpeace, som ønsker krav om nullutslipp. Nå går klagesaken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Anbefaler at klagen ikke tas til følge

SFT krever at borekaks samles opp eller pumpes bort slik at koraller ikke skades under boring av en letebrønn ved Sularevet i Norskehavet. Vedtaket er påklaget. SFT anbefaler at Miljøverndepartementet ikke tar klagen til følge.

Gaz de France Suez (GDF Suez) søkte tidligere i år Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslipp fra boring av en letebrønn på Pumbaaprospektet, cirka 57 kilometer nordvest for Frøya.

For å verne de nærmeste områdene med sårbare koraller, krever SFT at GDF Suez ikke slipper ut borekaks og partikkelholdig borevæske ved brønnen. Operatørselskapet må samle dette opp eller lede det lenger vekk fra de nærmeste korallforekomstene slik at korallene ikke skades.

SFT stiller også strenge krav til selskapets planlagte forbruk av borekjemikalier, utslipp til luft og beredskap mot akutt forurensning. SFTs utslippskrav er mye strengere enn operatørens planlagte løsning, uttaler SFT.

Oppfyller forutsetningene i forvaltningsplanen

Greenpeace klaget på at SFT ga GDF Suez tillatelse uten krav om nullutslipp. SFT mener de strenge kravene til oppsamling av borekaks oppfyller forutsetningene i forvaltningsplanen for Norskehavet om å beskytte korallforekomster.

SFT anbefaler derfor at Miljøverndepartementet ikke tar klagen til følge.