Økte kvoter i fisket etter torsk

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene nord for 62° N for konvensjonelle fartøy, lukket gruppe kyst, med hjemmelslengde under 11 meter.

Økningen er gitt som maksimalkvoter og gjelder fra 10. juni 2011, melder Fiskeridirektoratet.

Det gjenstår et kvantum på vel 5300 tonn torsk på gruppekvoten for de aktuelle fartøy. Ut fra bifangstoppstart 29. august, samfiskeordningen samt forventet fisketakt finner Fiskeridirektøren at det er rom for økte kvoter.

Etter økningen vil nye kvoter være som følger:

Hjemmels-lengde Kvote-faktor Faktisk lengde under 11 m Faktisk lengde over 11 m
Maksimal-kvote Herav garantert Maksimal-kvote Herav garantert
under 7 m 1,21 30,1 27,1 25,8 24,0
7 - 7,9 1,43 35,5 32,0 30,5 28,3
8 - 8,9 1,70 42,2 38,1 36,2 33,7
9 - 9,9 2,08 51,7 46,6 44,3 41,2
10 - 10,9 2,25 55,9 50,4 47,9 44,6

Fiskeridirektøren endrer samtidig kvotefaktoren for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter til 24,8437 for fartøy med faktisk lengde under 11 meter og 21,2946 for fartøy med faktisk lengde på/over 11 meter.

Fiskeridirektoratet minner samtidig om at det ved en eventuell stopp i fisket, fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.

Relaterte artikler
Misfornøyd med torske-refordeling 19.05.2011
Refordeler tredjelandskvantum av torsk 19.05.2011
Fordeler 3000 tonn torsk i åpen gruppe 19.05.2011
Fiske etter torsk, hyse og sei i 2011 22.12.2010