Nytt styre i Norges Sildesalgslag

Representantskapet i Norges Sildesalgslag har den 9. juni 2011 valgt inn Henning Veibust og Jan Gunnarsen som nye styremedlemmer.

I ringnotgruppen har Eva Torill Strand trådt ut av styret på bakgrunn av vedtektenes regel om 12 års tjenestetid. Det samme gjelder Kåre Heggebø for kystgruppen, melder Sildelaget.

Begge ble takket for lang og tro tjeneste av styrets leder Heine Møgster, da han avsluttet representantskapsmøte med å takke for tilliten som gjenvalgt styreleder.

Veibust og Gunnarsen nye styremedlemmer

Inn i det nye styret er Henning Veibust valgt i ringnotgruppen, mens Jan Gunnarsen er valgt inn for kystgruppen. Det ble ikke gjort andre endringer i styrets sammensetning.

Det nye styret hadde sitt konstituerende styremøte i etterkant av representantskapsmøte torsdag ettermiddag.

Etter valget består styret i Norges Sildesalgslag av følgende representanter:

Heine Møgster (Styreleder)
Jan-Erik Johnsen (Nestleder)
• Jonny Berfjord (Ringnot)
• Eirin Roaldsen (Ringnot)
• Tormod Storås (Ringnot)
• Henning Veibust (Ringnot)
• Rolf Larssen (Trål)
• Valter Rasmussen (Trål)
• Jan Gunnarsen (Kyst)
• Rune Hovden (Kyst)
• Jens Kristoffersen (Kyst)
• Tor Arvid Storesund (Representant for de ansatte)