Makrellfisket kan miste miljøgodkjenning

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norsk makrell kan miste MSC-sertifiseringen som miljømerket fisk, dersom det ikke oppnås enighet om forvaltningen av makrellkvoten innen utgangen av juni neste år.

I et brev fra Det norske Veritas, Moody Marine og Food Certification International kommer det fram at godkjenningen av makrell som MCS-sertifisert fisk kan bli trukket tilbake, melder Norges Sildesalgslag.

Dersom det ikke foreligger enighet om et felles forvaltningsregime for makrell innen utgangen av juni 2012, vil alle godkjente sertifikater for makrell trekkes tilbake, heter det i brevet.

I praksis vil dette si at all makrell som er fanget før 30. mars 2012 fortsatt er miljøgodkjent og MSC-sertifisert.

– Ikke overrasket

– Dette er et resultat at vi nå ikke har et felles forvaltningsregime for den delen av makrellbestanden som er miljøsertifisert. Jeg kan derfor si at jeg ikke er overrasket over at dette er konklusjonen, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Norges Sildesalgslag.

I vilkårene for MSC-sertifisering er det et klart krav at det skal være enighet omkring forvaltningen av et fiskeri, for at fisket skal kunne godkjennes. Det færøyske fisket etter makrell har fått avslag på sin søknad, som MCS-sertifisering som en direkte følge av manglende enighet om forvaltning.

– Det er svært uheldig for de involverte parter at vi nå er kommet i denne situasjonen. Jeg håper at de som gjennomfører forhandlinger om makrellforvaltningen mellom de ulike nasjonene kan komme til enighet innen den angitte tidsrammen som er skissert, sier Torgnes.