Starter seismikkinnsamling fra dag én

BARENTSHAVET: Datainnsamlingen planlegges igangsatt så snart delelinjeavtalen trer i kraft den 7. juli 2011.

– Vi starter kartlegging av petroleumsressursene i det tidligere omstridte området fra den dagen delelinjeavtalen mellom Norge og Russland trer i kraft. Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for det, ønsker regjeringen å åpne dette området for olje- og gassvirksomhet, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Delelinjeavtalen vil tre i kraft 7. juli 2011, 30 dager etter at ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet i Oslo den 7. juni i år.

Les også: Ratifiserte delelinjeavtalen 08.06.2011

Området representerer nye muligheter for petroleumsaktivitet i nord som kan øke verdiskapingen og gi arbeidsplasser. Før området kan åpnes for petroleumsaktivitet, vil myndighetene gjennomføre en grundig prosess med konsekvensutredning.

– Delelinjeavtalen vil også føre til tettere samarbeid mellom Norge og Russland, både mellom myndighetene og næringslivet i våre to land, sier statsministeren.

Har satt av 180 millioner kroner

Den delen av Barentshavet sør som blir en del av norsk kontinentalsokkel gjennom delelinjeavtalen, kan inneholde betydelige petroleumsressurser. Kunnskapen om slike ressurser er svært begrenset og regjeringen har derfor besluttet at det skal innsamles seismikk i det aktuelle området. Regjeringen har derfor satt av 180 millioner kroner til seismikkinnsamling i nord i sommersesongene 2011 og 2012.

Les også: Bevilger 180 mill. til seismikk i nord 21.11.2010

– For å kunne videreutvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må vi ha kunnskap om ressursene. Seismikkinnsamling i den sørøstlige delen av Barentshavet er derfor svært viktig for forståelsen av området og vurdering av potensialet for fremtidig aktivitet og ringvirkninger i nord, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I tråd med vanlig praksis på de deler av kontinentalsokkelen som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, skal seismikkinnsamlingen gjennomføres i regi av Oljedirektoratet. Den 10. juni påbegynte Oljedirektoratet seismikkinnsamlingen i havområdene ved Jan Mayen, og det planlegges for at innsamlingen i den sørøstlige delen av Barentshavet vil starte når delelinjeavtalen trer i kraft.

Datainnsamlingen skal foregå med fartøyet R.V. Harrier Explorer som opereres av PGS.