– Bedre muligheter med større torskekvoter

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) mener det er positivt om det blir høstet mer torsk i 2010.

– En stor torskestamme er selvfølgelig et gode. Fokus må være på hva som skal til for å omsette fisken til en god pris, ikke på å begrense uttaket. Å redusere uttaket av torsk er passivt, og legger markedet åpent for konkurrerende produkter, slik som f.eks Pangasius, uttaler NSL i en melding.

Hva er den perfekte kvoten?

Torskeprisen bestemmes i konkurranse med andre produkter, og ikke gjennom kvotebegrensninger eller minstepris. I 2008 importerte EU over 100.000 tonn fersk torsk, av dette utgjør norsk torsk kun 20.000 tonn. Det er strengt tatt ikke behov for en eneste norsk torsk i EU, det finnes annen fisk tilgjengelig.

– Vår mulighet til å tjene penger på torsk, påvirkes grovt sett av en 1 faktor, fornøyde kunder som velger norsk torsk, uttaler NSL.

For at en konsument i det hele tatt skal velge vårt produkt må vi fortelle dem at det finnes. Hvis nysgjerrigheten vekkes, er neste trinn at det må være tilgang til produktet i en butikk ”nær deg”. Hvis prisen ikke skremmer kunden vekk, og kunden blir fornøyd med kvaliteten, ja da ligger muligheten til suksess oppe i dagen, fremholder NSL.

Nøkkelen til suksess for norsk torsk, ligger i god kvalitet og markedsføring, ikke i reduserte kvoter, mener NSL.