Jørn Krog ny fylkesmann i Sør-Trøndelag

Regjeringen har utnevnt fire nye fylkesmenn, deriblant Jørn Krog som nå er departementsråd Fiskeri- og kystdepartementet.

Anne Karin Hamre, Valgerd Svarstad Haugland og Jørn Aksel Krog ble i statsråd fredag 10. juni 2011 oppnevnt til nye fylkesmenn i henholdsvis Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, og Sør-Trøndelag.

Svein Ludvigsen ble oppnevnt for en ny åremålsperiode i Troms. Fylkesmennene er tilsatt på åremål for en periode på seks år, melder Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.

Jørn Krog (63) fra Røros har siden 1999 vært departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Han har mange års erfaring fra ulike lederstillinger innen fiskeribransjen, blant annet som generalsekretær i Fiskarlaget og administrerende direktør i Feitsildfiskernes Salgslag. Han har også vært avdelingsdirektør i Norges Banks avdeling i Trondheim.

Mer om Jørn Krog
Jørn Krog er utdannet siviløkonom. Han var ansatt i Fiskeridirektoratet fra 1975 til 1977 og i Norges Fiskarlag fra 1977 til 1983. Fra 1979 var han generalsekretær i organisasjonen. I 1983 ble han direktør, og var fra 1985 til 1989 administrerende direktør i Feitsildfiskernes Salgslag. Fra 1989 til 1997 var han direktør for Norges Banks avdeling i Trondheim. I 1997 ble han direktør i konsulentselskapet KPMG. Siden 1999 har han vært departementsråd i Fiskeridepartementet. Kilde: Wikipedia