Jørn Krog ny fylkesmann i Sør-Trøndelag

Regjeringen har utnevnt fire nye fylkesmenn, deriblant Jørn Krog som nå er departementsråd Fiskeri- og kystdepartementet.

Anne Karin Hamre, Valgerd Svarstad Haugland og Jørn Aksel Krog ble i statsråd fredag 10. juni 2011 oppnevnt til nye fylkesmenn i henholdsvis Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, og Sør-Trøndelag.

Svein Ludvigsen ble oppnevnt for en ny åremålsperiode i Troms. Fylkesmennene er tilsatt på åremål for en periode på seks år, melder Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.

Jørn Krog (63) fra Røros har siden 1999 vært departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Han har mange års erfaring fra ulike lederstillinger innen fiskeribransjen, blant annet som generalsekretær i Fiskarlaget og administrerende direktør i Feitsildfiskernes Salgslag. Han har også vært avdelingsdirektør i Norges Banks avdeling i Trondheim.