Fiskets gang uke 23 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om godt nordsjøsildfiske og mye kystmakrell, men ut over det ikke den store farten i fisket.

Nordsjøsild

Vel 9 000 tonn ble kvantumet av nordsjøsild denne uken. Av dette kvantumet har 4 600 tonn gått til matjes og 4 200 tonn til filet. Resterende 200 tonn til mel/olje. Både de norske og de danske kjøperne er i produksjon og også fra Peter Head har det blitt meldt interesse for sild, selv om ikke noen fartøy har gått dit til nå. Etter sesongens eventyrpriser på de føreste fangstene til matjes, har prisnivået normalisert seg og ukens snittpris til denne anvendelsen havnet på kr 7,39.

– Også pris til filet er god, kr 5,08 er snittet her, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Presset på matjesomsetningen i Egersund er stort og noen dager har det blitt bydd frem mer sild enn hva som kunne produseres. Disse fangstene har i hovedsak blitt solgt på teleauksjonen til filet, enten til norske eller danske kjøpere.

I slutten av uken var flåten bare borti forholdsvis stor sild, 160 - 170 gram. Denne fisken er ikke like ettertraktet hos alle kjøperne og kapasiteten er dermed noe redusert i Egersund.

Kystmakrell

Også denne uken har det blitt fisket godt med makrell på kysten, totalt 350 tonn. Av dette kvantumet ble vel 250 tonn meldt inn til frysing. Nytt denne uken er at det også i nord et tatt noen makrellfangster. I området fra Leka i sør til Meløy i nord er det fanget vel 160 tonn. Av dette er 60 tonn låssatt. Fisken har fin størrelse, snittvekt fra 470 til 530 gram. Snittprisnivået havnet på kr 10,52 i nord og kr 8,90 i sør. Dette er en følge av at fisken jamt over er noe større i nord.

Tobis

Tobisfiske har nå en tid vært på hell, ca. 3 000 tonn ble tatt denne uken. Av totalkvoten på 110 000 tonn, gjenstår det 1 850 tonn, derav vel 600 tonn i EU sonen.

Kolmule

Også denne uken har et mindre antall trålere vært i kanten og trålt etter kolmule. 5 fangster på til sammen vel 1 300 tonn er meldt inn, og prisnivået ligger på kr 1,60 – 1,65.

Jan Mayen lodde

Denne uke ble det klart at det blir loddekvote ved Jan Mayen / Island / Grønland i sommer. Ifølge utregninger som Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har gjort, vil kvoten bli på ca. 88 000 tonn. Av dette kan det fiskes nesten 47 000 tonn i IØS. Oppstartsdato og andre detaljer er foreløpig ikke kunngjort.