Elektronisk signering av sluttsedler

Norges Sildesalgslag innfører nå en prøveperiode med mulighet for å signere slutt- og landingssedler elektronisk.

– Dette er et ledd i lagets målsetting om et bredt tilbud av moderne tjenester til våre brukere, skriver Norges Sildesalgslag i en pressemelding.

Teknologien som benyttes i testen er tilsvarende den som benyttes på fangstsertifikat og som er godkjent av både norske og EUs myndigheter. Elektronisk signatur er en digital og teknisk måte å signere dokumenter på, som tilsvarer signering med på papir med penn.

– Elektronisk signatur vil være en nyttig og lettvint løsning for våre brukere. I tillegg vil sikkerheten rundt signering elektronisk være betydelig styrket i forhold til dagens ordning, sier Øyvind Furnes som er økonomisjef i Norges Sildesalgslag.

– I dag kan vi ikke med sikkerhet si hvem som har signert på en sluttseddel. Ikke heller er det alltid så lett å lese hva som faktisk står på seddelen. Elektronisk signatur vil være en sikker og oversiktlig ordning for fiskerne, for kjøperne og for administreringen av slutt- og landingssedler sier Furnes.

Bruk av elektrisk signatur vil dessuten gi lavere kostnader.

– Dette er svært kostnadseffektivt og vi ser helt klart en stor besparelse ved å innføre elektronisk signering. Kjøperne trenger ikke sende inn originalsedler med post, og for sildelaget vil signaturkontrollen bli både lettere og bedre, sier Furnes.

Ordningen med e-signatur er en fullskala test som settes i drift fra og med den 15. juni. Ordningen vil evalueres og videreutvikles kontinuerlig, opplyser sildelaget.