Trygg Pharma kjøper fabrikk i Storbritannia

Trygg Pharma kjøper en fabrikk fra Lundbeck Pharmaceuticals Ltd. i Storbritannia for DKK 120 millioner.

Eiendommen ligger i Seal Sands, Middlesbrough, UK.

Kjøpet av fabrikken i Storbritannia er ytterligere et steg for å øke selskapets produksjonskapasitet etter oppkjøpet av EPAX AS fra Austevoll Seafood ASA i november 2010, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

Kjøpet er forventet gjennomført 1. juli 2011 og er betinget av gjenstående due dilligence. Aker BioMarine eier 50 prosent av Trygg Pharma Holding AS, som er et 50/50 joint venture med Lindsay Goldberg.

Varsler emisjon i Trygg Pharma

For å finansiere transaksjonen vil Trygg Pharma Holding AS gjennomføre en emisjon innen utgangen av juni på NOK 150 millioner, hvorav Aker BioMarines andel vil være NOK 75 millioner.

Aker BioMarines andel av emisjonen på NOK 75 millioner, vil finansieres gjennom tilgjengelig kontantbeholdning, opptrekk på arbeidskapitalfasilitet samt at Lindsay Goldberg vil betale milepælsbetaling nummer 2 på NOK 25 millioner til Aker BioMarine mot slutten av juni.

Milepælsbetalingen er en del av det utsatte oppgjøret på NOK 140 millioner fra Lindsay Goldbergs kjøp av 50 prosent i Trygg Pharma Holding AS fra Aker BioMarine AS (se også børsmelding av 3. september 2010).