Flere skipsulykker, færre arbeidsulykker

Skipsulykkene øker, mens antall arbeidsulykker går ned. Det er de grove trekkene for ulykkesutviklingen de siste 10 år.

Dette viser en rapport som Sjøfartsdirektoratet nå har utarbeidet, for årene fra 2000 til 2010.

Økningen i skipsulykker skjer hovedsakelig som følge av en økning i antall grunnstøtinger og kontaktskader. Kontaktskader har økt kraftig fra 18 i 2006 til 50 hendelser i 2010. Men også andre ulykkestyper har vist negativ utvikling. Brann/eksplosjon er per 2010 den tredje hyppigste ulykkestypen og fører relativt ofte til tap av fartøy. Dette gjelder spesielt brann på mindre fiskefartøy.

– Det er bekymringsfullt å se utviklingen i antall grunnstøtinger og kontaktskader. Særlig bekymringsfullt er utviklingen for hurtiggående passasjerbåter og kollisjoner på sokkelen. Dette er ulykker som lett kan få stort omfang, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Nedgang for arbeids- og personulykker

Den svært positive og langsiktige nedgangen i antall arbeids- og personulykker har vært tydelig i hele denne 10-års perioden. Sjøfartsdirektoratet ser dette som et resultat av lang og målrettet innsats i næringen. Nedgangen skjer på alle fartøygrupper.

– Denne utviklingen er veldig gledelig og viser at næringen har tatt dette på alvor. En arbeidsulykke får konsekvenser både for den som skades og for fartøy og rederi. Nå håper vi at trenden fortsetter, noe vi har all grunn til å tro, sier Akselsen.

Fokusområder

Rapporten viser likevel at det gjenstår en del for å få ned antallet skipsulykker. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sine undersøkelser av større ulykker, samt Sjøfartsdirektoratets oppfølging av enkelte ulykkestyper, vil fortsatt være viktige hjelpemiddel for å finne de områdene som må ha særlig oppmerksomhet.

– Vi ser at fokus på utvalgte områder nytter – slik en har sett det med kampanjer rettet mot sikkerhet i eksempelvis fiskeflåten. Sjøfartsdirektoratet vurderer nå andre områder som vil få særlig oppmerksomhet. Lasteskip og kontaktskader med passasjerskip er eksempler på slike, sier Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for Avdeling for strategisk sikkerhet.

Han påpeker at det positive arbeidet som næringen har lagt ned for å redusere personulykkene, viser at det er mulig å snu en negativ trend.

Relaterte artikler
Stor arbeidsbelastning en sikkerhetsrisiko 10.06.2011
Færre omkom til sjøs i 2010 14.04.2011
Nedgang i antall ulykker med los om bord 07.02.2010