Nye Artus til fiske ved Bjørnøya

MS Artus. Foto: Havyard Group AS

Snurperen/snurrevadbåten «Artus», av Havyard 515 design, ble døpt i Fosnavåg lørdag 18. juni 2011.

«Artus» som er av Havyard 515 design, er den femte båten i rekken med samme navn, og vil etter ferdigstillelse denne uken, gå rake veien til Bjørnøya, på fiske etter hyse og sei.

– Vi har gledet oss stort til denne dagen, til selve dåpen og til å ta båten i bruk. Nå satser vi på intensiv og god drift av Artus når vi kommer i gang med den daglige driften, forteller daglig leder Magne Sævik i Brattholm Invest AS. Sævik er daglig leder i rederiet som eier Artus og han er også en av hovedaksjonærene.

– Vi har fått en funksjonell båt med god kvalitet. En effektiv og god båt med gode løsninger og god kvalitet for lave driftskostnader er en forutsetning for at vi skal drive lønnsomt. Vi har hatt tett oppfølging av byggingen både i Tyrkia og i Leirvik og i samarbeid med Havyard har vi fått fram et meget godt resultat. Med Artus har vi også et nytt konsept. I tillegg til makrell, sild og loddefiske, har vi lagt til rette for fangst av hvitfisk. Med et solid fryseri ombord får vi også god vinterpris for torsken. Nå blir det snarlig tur til Bjørnøya, på fiske etter hyse og sei. Kanskje klarer vi seks turer i sommer før makrellsesongen skyter fart i august, sier en spent reder Magne Sævik.

Havyard 515 design er et fiskefartøy med fokus på funksjonelle løsninger, økonomisk drift, og gode sjøegenskaper. Foruten RSW-tanker er der også et fryseisolert lasterom. Fartøyets lastetanker kan arrangeres for transport av levende fisk.

Design og konstruksjon av Artus har vært et viktig prosjekt for Havyard Group og viser at Havyard også fokuserer på dette segmentet innen skipsbyggingsteknologi, i tillegg til bygging av offshore forsyningsskip, skriver Havyard Group AS i en pressemelding.

– Å bygge en fiskebåt er ingen enkel oppgave. Båtene er svært spesialiserte med mye komplisert utstyr ombord. Å skulle integrere dette innenfor fartøyets design er krevende der plass veldig ofte er en begrensende faktor, sier Trygve Solaas, prosjektdirektør ved Havyard Ship Technology AS i Leirvik.

– Vi syns det er veldig interessant å arbeide tett sammen med mindre skipsrederi, noe fiskebåtrederiene ofte er. De har som oftest små organisasjoner som ikke alltid kan følge opp hvert steg i byggeprosessen og er ofte avhengige av få, men energiske og ressursrike personer med stor erfaring og med klare synspunkt på funksjonalitet. Det er derfor essensielt at vi etablerer en kontinuerlig og god dialog med fiskebåtrederne gjennom hele byggeprosjektet og at vi viser fleksibilitet og vilje til å forandre ting underveis for å oppnå et optimalt resultat. Vi føler at vi har klart å oppnå dette i vårt samarbeid med rederiet og at resultatet av vårt felles samarbeid vises gjennom Artus; en god, funksjonell og moderne fiskebåt, konkluderer Solaas.

Havyard Ship Technology i Leirvik har tidligere levert flere fiskefartøy og dette er et segment innen skipsbygging som Havyard ønsker å være en del av. Havyard Ship Technology har topp fasiliteter med overbygd tørrdokk der utrustingen skjer i ly for vind og regn. Dette er en stor fordel, spesielt om vinteren, i forhold til produksjon og kvaliteten på sluttproduktet, opplyser verftet.

Hoveddata for Artus:
• Lengde: 49,8 m
• Bredde: 12,0 m
• Dybde til Shelterdekk: 7,2 m
• Maks dypgående: 5,7 m
• Kombi RW-tanker/ fryserom: 180 m3
• Kombi RSW-tanker/ tanker for levendefisk: 120 m3 (total lasteromskapasitet 500 m3)
• Brennolje: 200 m3
• Hovedmotor: 1770 kW
• Hjelpemotorer: 540 + 320 kW
• Sidepropeller: 2 x 370 kW
• RSW / frysemaskineri: 2 x 430 kW
• Fabrikk med kappe- / sprettemaskiner og platefrysere, 4 platefrysere og 1 frysetunell
• Vakuumtankanlegg: 4200 liter
• Snurp / snurrevadvinsjer: 2 x 26,5 tonn
• Notvinsj: 18,5 tonn
• Dekkskraner: 30 tonnmeter og 25 tonnmeter