Fiskets gang uke 24 i 2011

Norges Sildesalgslag melder at matjessildfisket er på hell og om godt makrellfiske i nord.

Nordsjøsild

Det ble nok en god uke på nordsjøsilda, med totalt 9 400 tonn i innmeldingsjournalen. Av dette kvantum er 5 700 tonn solgt til filetproduksjon, 3 300 tonn til fremvisningsauksjonen for matjesproduksjon og 400 tonn er losset til mel/olje anvendelse.

Som vanlig på denne tiden av året fiskes det filetsild på rundt 200 gram i området rundt 60° N. Sild til matjesanvendelse som er mindre, 130-170 gram, fanges lenger sør og vest i området mellom 57° N og 58° N, og fra 0° Ø 3° Ø.

Prisen på sild holder seg på et godt nivå. Til matjes har prisene lagt fra kr 7,04 til kr 8,95 per kilo, og med et snitt på kr 7,65 for hele uken. Filetprisene har og vært gode, med et intervall fra kr 4,60 til kr 5,65 og et snitt på kr 5,24.

Matjessesongen er på hell for både kjøpere i Norge og Danmark. Det forventes relativt beskjedne landinger til denne anvendelsen i kommende uke. Så langt er det landet rundt 12 000 t i Egersund og knappe 3 000 t i Skagen.

Makrell

Det ble sommerens til nå beste uke på makrell, med 1 400 tonn innmeldt fra kystflåten. 830 tonn er ”direktehåvet” fra nordlige områder, 370 tonn er låssatt fra samme område, og 200 tonn er fisket langs vestlandskysten.

Det er uvanlig med så mye makrell i nord på denne tiden. Fiskerne har registrert godt med makrell over et stort område og kjøperne er strålende fornøyd med kvaliteten årstiden tatt i betraktning.

Makrellen i nord er av stor størrelse. For alle fangstene så ligger man på 505 gram i snitt, med 610 gram som høyeste snittvekt. Dette er rundt 100 gram mer enn for makrellen i sør.

Prisene har og vært gode, og kr 12,10 per kilo har vært høyeste pris i auksjonen. For fangstene i nord, så er totalsnittet for alle fangstene kr 11,05. I sør er det og sist uke ført noe makrell til frysing. Dette gjør at kvantumet i lås har minket til rundt 180 tonn.

Tobis

To fangster med til sammen 860 tonn ble innmeldt fra norsk sone. Disse er omsatt til priser på vel kr 1,90 per kilo til mel/olje.

Kolmule

6 fangster med kolmule tatt på ”kanten” og totalt 2 000 tonn. Også disse fangstene er omsatt til oppmaling. Prisene her ligger i området kr 1,60-1,66 per kilo.

Lodde Island/Jan Mayen

Sildelaget hadde håpet at rammebetingelsene for et sommerfiske etter lodde ble klart sist uke. Dessverre skjedde ikke dette, og ifølge kontakter i Fiskeridepartementet, så avventer norske myndigheter utspill fra islendingene.