Inviterer til samrådsmøte i Tromsø

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen arrangerer samrådsmøte om ny stortingsmelding om Norge - verdens fremste sjømatnasjon.

– Hva må sjømatnasjonen Norge gjøre nå for å være på topp om 5, 10 og 30 år? Det ønsker jeg innspill på fra miljøene i nord, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som inviterer til første samrådsmøte om ny stortingsmelding i Tromsø.

Fiskeri- og kystministeren inviterer til første samrådsmøte i Tromsø om ny stortingsmelding 22. juni kl. 10.30 – 12.30 i Nofimas lokaler. Møtet er åpent og alle som er opptatt av at framtida kommer fra havet er velkommen til å dele tanker, ideer og drøfte politikk med fiskeri- og kystministeren, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen har besluttet at det skal skrives en ny bred og helhetlig stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet med meldingen skal være å utvikle en framtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.

Det neste året vil fiskeri- og kystministeren invitere til samråd med ulike miljøer rundt om i landet.

Adresse for samrådsmøte i Tromsø: Nofima, Muninbakken 9 -13, Breivika.

Les også: Fem dagers besøk i Nord-Norge 16.06.2011
Les også: Stortingsmelding om sjømatnasjonen Norge 14.06.2011