Mye skrot i havet i Finnmark

Fiskeridirektoratet har tatt opp store mengder trålwire og line, samt en god del garn og kongekrabbeteiner under opprenskingen av tapte fiskeredskaper utenfor finnmarkskysten.

Fiskeridirektoratet avsluttet den 20. juni et oppfølgende opprenskingstokt for 2011, etter for første gang å ha gjennomført et separat opprenskingstokt for Finnmark i 2010. Toktet som har pågått i 14 dager har forløpt etter planen, men tilkomsten på noen fiskefelt har ikke vært optimal på grunn av pågående fiske.

Totalt er det tatt opp nærmere 9000 meter trålwire og 14000 meter line samt over 100 garn og 50 kongekrabbeteiner. I tillegg er tatt opp en del tau, anker og trållin, melder Fiskeridirektoratet.

Fangster på ca. 5000 kongekrabber og 4000 kg fisk ble hovedsakelig registrert i garnene, men det var overraskende stor fangst av kongekrabbe i teinene også.

Les også: Storfangst av tapte fiskeredskaper 01.10.2010

– Godt resultat

Selv om antall kongekrabbeteiner som ble tatt opp er noe redusert fra 2011, er det totalt for 2011 tatt opp betydelig mye mer tapte fiskeredskaper og trålwire enn for 2010.

Reduksjonen av kongekrabbeteiner har åpenbart en sammenheng med endret fiskemønster i forbindelse med ny grense for regulert kongekrabbefiske, påpeker Fiskeridirektoratet.

– Skjult dumping av trålwire

Det dumpes åpenbart fremdeles mye wire som benyttes i trålfiske, og dette dumpes ikke bare på trålfeltene, men også på områder for line-, garn- og teinefiske, opplyser direktoratet.

Dette fører til økt tapt fra disse redskapsgruppene når dreggene hekter seg fast i store wiredunger som ikke er håndterbar for fartøy i disse redskapsgruppene.

Potensiale for bedre rapportering

Selv om det oppleves en stadig bedre dialog med fiskerne og at de er flinkere til å bruke Kystvaktsentralen for å melde tap av redskap, så er det fremdeles et betydelig potensiale til forbedring, konstaterer direktoratet.

Nytt tokt

I slutten av august vil Fiskeridirektoratet fortsette opprenskingsarbeidet videre sørover langs kysten. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor alle som har tapt fiskeredskap eller kjenner til tap, om å melde fra til Kystvaktsentralen eller Fiskeridirektoratet om dette.