BioMar åpnet ny produksjonslinje

ØKSNES: BioMar AS fylte 25 år og feiret den 21. juni med å doble produksjonskapasiteten på Myre i Vesterålen.

Produksjonsleder Ivar Ulriksen hos BioMar på Myre er ikke i tvil, der han sitter ved fabrikkens kontrollpanel:

– Dette er verdens beste fiskefôrfabrikk. BioMar har tatt i bruk det aller siste av raffinert ekstruderteknologi, og med igangsetting av den nye produksjonslinjen, M225 – og en omfattende oppgradering av linje nr. 1 – er den samlede produksjonskapasiteten på Myre oppe i 260.000 tonn. Den er altså mer enn fordoblet, sier Ulriksen.

– Fiskefôrproduksjon er viktig for både folk og fisk

Den offisielle åpningen av produksjonslinje 2 ble foretatt av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– En ny produksjonslinje skaper arbeidsplasser og optimisme for fremtiden. BioMars fôrproduksjon her på Myre kan derfor sies å være viktig både for folk og fisk, sa Berg-Hansen under åpningen av ny den nye produksjonslinjen.

– BioMar spiller en viktig rolle, med høy FoU-aktivitet for å sikre at oppdrettsfisken utnytter fôret best mulig. Og man tar i bruk nye råvarer og ny teknologi, sa Berg-Hansen.

– I løpet av de 25 årene som har gått siden fôrproduksjonen startet opp her på Myre, har det skjedd en rivende utvikling av havbruksnæringen. De erfaringene man har høstet er blant annet synlige gjennom de ulike fôrproduktene som finnes på markedet. Vi kan være stolte av at utvikling og produksjon av fôr, nyskaping innen teknisk utstyr og mange andre havbruksrelaterte aktiviteter foregår her i Norge, sa fiskeri- og kystministeren.

– Jeg jobbet for en konkurrerende fôrprodusent for mange år siden, så skrytet kommer fra hjertet. Det er viktig for havbruksnæringen at leverandørindustrien tar ansvar for forskning på sine respektive områder. Og BioMar jobber aktivt for å sikre bærekraftig bruk av råvareressursene, fortalte Berg-Hansen.

Under besøket på Myre fikk hun både beskue selve fabrikken og være hedersgjest på festmiddagen for 230 gjester i Øksneshallen. For øvrig var det åpen fabrikk for lokalbefolkningen, korpsmusikk, kulturelle innslag og tapas til alle, skriver BioMar AS i en pressemelding.

Les også: Fem dagers besøk i Nord-Norge 16.06.2011

Utbygging for 380 millioner kroner

Konsernsjef Torben Svejgaard i BioMar Group kunne fortelle at Norge er det største og viktigste enkeltmarkedet for BioMar, som opererer i en lang rekke land.

– Investeringen ved fabrikken på Myre, den største BioMar noensinne har gjort, viser at man satser på videre utvikling i Norge. Og beslutningen ble endog tatt da finanskrisen var på sitt verste, sa Svejgaard.

Konserndirektør Jan Sverre Røsstad, opplyser at utbyggingen på Myre har kostet rundt 380 millioner kroner.

– Fôrfabrikken er blitt enda mer fysisk ruvende. Den er utvidet i to retninger. Til høsten skal man både produsere pellet i 500 kilos batch, altså sekker slik som i dag, og for bulk der ferdig pellet transporteres pr. lukket transportbånd direkte over i båt og videre fram til kundene. Dette stiller ekstra store krav til pelletens konsistens, sier Røsstad.

– Det er dessuten investert 10 millioner kroner i en automatisk linje med robot for pakking i sekker, og BioMar får snart sin første miljøvennlige fôrfraktebåt drevet på gass (rimeligere i drift, mindre CO2 og NOx-utslipp), sier Røsstad.

Fabrikken på Myre produserer fôr til laks, ørret og torsk. Den er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 22000 (matvaresikkerhet). I tillegg er BioMar nylig blitt Prosustain-sertifisert, som den første akvakulturbedrift med DNV-sertifisering på bærekraft.