– Styrker Norge som maritimt vertsland

De to internasjonale klassifikasjonsselskapene, japanske ClassNK og italienske Rina, vil bli anerkjent som klassifikasjonsselskaper i Norge.

Dette innebærer at de to selskapene, i tillegg til de fem som er anerkjent i dag, kan utføre inspeksjoner og sertifisering av norske skip på vegne av norske myndigheter.

– For rederiene innebærer dette større valgfrihet med hensyn til valg av klasseselskap og vil således styrke Norges posisjon som maritimt vertsland. Samtidig vil det åpne for et større marked for de to selskapene som begge har lange maritime tradisjoner og forsterke de maritime båndene mellom Norge, Japan og Italia, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Kontroll med norske skip ivaretas av Sjøfartsdirektoratet, mens inspeksjoner og tilsyn dels delegeres til såkalte anerkjente klassifikasjonsselskaper. For skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) er alle vesentlige inspeksjoner, tilsyn og sertifiseringer delegert, mens delegeringen er noe mer begrenset for skip i NOR.

Til nå har fem selskaper, blant annet Det norske Veritas, fått delegert slike myndighetsoppgaver, men disse utvides altså nå til syv. Delegeringen innebærer at selskapene fører tilsyn med norske skip, herunder utstedelse av sertifikater, på vegne av norske myndigheter. Det nærmere innholdet i delegeringen er regulert i en avtale med hvert enkelt selskap.

Både ClassNK og Rina er godkjent av Europakommisjonen og dessuten medlemmer i The International Association of Classification Societies (IACS).

De fem klasseselskapene som er anerkjent fra før er Det norske Veritas, Lloyds, Germanischer Lloyd, ABS (American Bureau of Shipping) og Bureau Veritas.