– Gjør det enklere å bli fisker

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt at det skal lyses ut ti nye rekrutteringskvoter (deltakeradganger).

– Rekrutteringskvotene skal gjøre det enklere for yngre fiskere å etablere seg i næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Et sikkert kvotemessig driftsgrunnlag er en viktig forutsetning for å drive fiske med eget fartøy, og det gir større forutsigbarhet i driften, mener ministeren.

– Yngre fiskere som har kvalifisert seg gjennom fiske med eget fartøy i åpne og uregulerte fiskerier, kan gjennom denne tildelingen legge et grunnlag for sin egen arbeidsplass langs kysten, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet region Finnmark skal administrere ordningen. Det tas sikte på at de som tildeles deltakeradgang, kan delta i fiske fra 1. januar 2012.

Les også: Ti nye rekrutteringskvoter tildelt i 2010 25.11.2010

Les også: – Rekrutteringsordningen har feilet 02.11.2010