Fiskets gang uke 25 i 2011

Norges Sildesalgslag melder både om godt fiske på nordsjøsilda og godt makrellfiske i nord. Matjessesongen er nå avsluttet for i år.

Ut over dette har det vært en stille uke hva pelagisk fiskeri angår.

Nordsjøsild

Aktiviteten i nordsjøsildfisket er fremdeles bra, 5 460 tonn ble tatt denne uken. Til matjes ble det levert 825 tonn mens de resterende 4 635 tonnene gikk til filet. Onsdag ble matjeskontoret i Egersund stengt for denne sesongen, etter at ca 13 500 tonn har vært bydd frem på auksjonene der. Vel 2 000 tonn av dette måtte omsettes til annen anvendelse da det ikke ble oppnådd salg til matjes. Årets snittpris fra auksjon havnet på kr 7,98, inklusiv det som er levert i Danmark.

Fisket etter filetsild forgår lengre nord i Nordsjøen. Siste del av uken foregikk fisket øst av Pobie-banken. Snittprisen på filetsild denne uken ble kr 5,40. Fra neste helg vil muligheten for levering av sild i Norge være meget begrenset. Siste produksjonsdag er den 3. juli ifølge de opplysningene Sildelaget har fått fra kjøperne.

Makrell

Ukekvantumet av makrell ble 2 386 tonn. Det er direktefisket i nord som gir de største tallene, hvor fisket er kommet godt i gang. De 9 båtene som har vært i aktivitet i denne gruppen har fanget 1 800 tonn. Låssetterne i nord har meldt inn 263 tonn. Et 15 talls båter i denne gruppen er i aktivitet. Snittpris for låsfisk i nord ble kr 9,82, mens direktehåvet fisk har oppnådd kr 10,87. I sør er det til fersk anvendelse meldt inn nesten 70 tonn og ca 250 tonn er meldt inn til frysing.

– Størrelsen på fisken i nord er flott, fra 500 til over 600 gram i snitt, opplyser Sildelaget.

Industrifiske

Av industrifisk er det beskjedene kvantum som er innmeldt denne uke. 5 fangster med kolmule ga til sammen 1 600 tonn. I tillegg var det 130 tonn øyepål innblandet i disse fangstene.