Krillkonsesjon til Olympic Holding

Fiskeridirektoratet har gitt Olympic Holding AS konsesjon for fiske av krill i Antarktis.

I henhold til utlysning av 21. februar 2011 har Fiskeridirektoratet tildelt ny krillkonsesjon til Olympic Holding AS for et nybygg.

De andre to søkerne, Krillsea Group AS og Aker Biomarine Antarctic AS, har fått avslag på sine søknader.

Les også: Fikk avslag på søknad om krillkonsesjon 28.06.2011

Miljøhensyn og innovasjon

– I helhetsvurderingen av søknadene har direktoratet lagt avgjørende vekt på ivaretakelse av miljøhensyn og hensynet til innovasjon, forskning og utvikling, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Avslagene er gjenstand for klagerett. Tildelingen vil derfor først være endelig når en eventuell klagebehandling er sluttført.

Planlegger krillfabrikk

– Om bord i det nye fartøyet vil hele krillen bli benyttet, vi får att ti ganger mer verdiskapning enn ved produksjon av mel. Og dette skal brukes til menneskemat, forteller daglig leder og hovedeier i Olympic Holding AS, Stig Remøy, til smp.no.

– Den nye båten skal være et utstillingsvindu for Norge når det gjelder miljøhensyn, fiskeriteknologi og forskning, sier Remøy.

Olympic Holding AS planlegger en krillfabrikk på land og har sett seg ut en tomt på Mjølstadneset i Herøy.