Forlenger åremålet i Eksportutvalget

Styret i Eksportutvalget for fisk forlenger åremålet til administrerende direktør Terje E. Martinussen.

Etter fem år som leder for Eksportutvalget for fisk (EFF), forlenges nå avtalen med Martinussen for en ny femårsperiode frem til 20. august 2016, melder EFF.

– Vi er svært godt fornøyd med den jobben Terje E. Martinussen og han stab har gjort i denne åremålsperioden. Vi ønsket at Terje skulle fortsette i en ny periode og er meget tilfreds med at vi har fått det formelle på plass, sier styreformann Rolf Domstein i EFF.

Eksportutvalget for fisk ble etablert i 1991 og selskapet markerer i år sitt 20-års jubileum. EFF er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet og driver markedsutvikling på vegne av norsk sjømatnæring.

Selskapet har hovedkontor i Tromsø og kontor i 12 av Norges viktigste sjømatmarkeder. Selskapet er finansiert gjennom eksportavgift og investerer i år 402 millioner på vegne av norsk sjømatnæring.