Fiskets gang uke 26 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om godt makrellfiske i Vestfjorden og Lofoten, mens kvantum på nordsjøsild er avtagende grunnet mindre deltagelse og ferieavvikling på land.

Makrell

Totalt ble det denne uken innmeldt 3 145 tonn makrell, herav 2 385 tonn fra totalt 13 båter i kystgruppen som håver direkte. Samtlige fangster fra denne gruppen ble tatt i Vestfjorden. Prisene lå jevnt i området kr 10,50-11,00 per kilo.

Av låssatt makrell ble det innmeldt til sammen 550 tonn fra vest i Lofoten og i Steigen kommune. Fangstene ble solgt til frysing og prisene varierte fra kr 9,50 til kr 11,81 per kilo som ukens topp. Gjennomsnittstørrelsen på makrellen i nord har lagt på 560-570 gram. Fra kyststrekningen Rørvik-Brønnøysund ble det innmeldt ca 100 tonn låsmakrell til frysing. Gjennomsnittsvekt i disse områdene var på 450-500 gram.

Grunnet ferieavvikling er mottakskapasiteten i nord redusert for de førstkommende ukene.

Makrellfisket i Sør-Norge har vært slakkere siste uken, innmeldt kvantum fordelt til fersk og frysing er på ca 100 tonn. Salg til ferskanvendelse er for tiden avtakende, som normalt for denne årstiden.
Det står ca 150 tonn usolgt makrell i lås til fersk anvendelse.

Nordsjøsild

Totalt innmeldt kvantum nordsjøsild ble denne uken på 2 279 tonn, herav 11 tonn låssatt i Rogaland. Fangstene ble tatt 50-100 mil øst og sørøst av Shetland. Silda er levert i Norge samt i Peterhead/ Skottland. Størrelsen på silda har lagt på fra 170 til 230 gram. Prisene viser et snitt på vel 5 kroner, med kr 5,53 som høyeste pris.

Av totalkvoten på 60 288 tonn, gjenstår nå 16 173 tonn å fiske. Mottaksanleggene for nordsjøsild til konsum tar nå ferie, imidlertid er det muligheter for leveranse i Peterhead samt i Danmark, opplyser Sildelaget.

NVG-sild

Det ble innmeldt og solgt 1 direktefangst på 38 tonn fra Lofoten. Snittvekten lå på 300 gram.

Industrifiske i Nordsjøen

Totalt ble det denne uken innmeldt ca 450 tonn industrifisk. Innmeldingene var fordelt på 310 tonn kolmule, 90 tonn øyepål og 45 tonn sølvtorsk. Samtlige fangster ble levert til mel/olje.