Bøter og inndraging etter tørrfiskaksjon

Økokrim har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen.

Foreleggene er utstedt for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.

– Selskapenes daglige ledere er i tillegg siktet/tiltalt for de samme straffbare forholdene. Den daglige lederen i et av selskapene er dessuten tiltalt for grov utroskap mot selskapet. En fjerde sak er fremdeles til avgjørelse ved Økokrim, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim i en pressemelding.

Unndro avgifter i Nigeria og Norge

Sakene gjelder uriktige eller mangelfulle opplysninger overfor Tollvesenet ved eksportene. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. I tillegg ble det oversendt uriktig dokumentasjon til kjøperne i Nigeria. De fire norske eksportørene har utferdiget uriktige dokumenter som kan han bidratt til unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria. I tillegg er en halv million kroner unndratt i eksportavgift i Norge.

Les også: Mistanke om svindel med tørrfisk 29.10.2009

Fiktive fakturaer

På bakgrunn av at man har avdekket fiktive fakturaer og overføringer til konti i skatteparadis har man etterberegnet inntekt for til sammen rundt to millioner kroner hos daglige ledere i to av virksomhetene. Hos en av virksomhetene er det også etterberegnet merverdiavgift for omlag to millioner kroner på bakgrunn av uriktig og mangelfull dokumentasjon.

Et femte firma som var omfattet av aksjonen er anmeldt til det lokale politidistriktet for manglende regnskapsførsel. Aksjonen har ikke avdekket overtredelser på fiskeriforvaltningsområdet.

Felles kontrollaksjon

Lovbruddene ble avdekket gjennom en større aksjon gjennomført av Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim, og omfattet seks eksportører av tørrfisk. Det er gjennomført regnskapskontroller i bedriftene og fysiske kontroller av tørrfiskkonteinere.
Aksjonen kom i stand på bakgrunn av etterretning og analyser av eksporten, foretatt gjennom et tett samarbeid mellom etatene.

Ved å samle etatenes kompetanse og ressurser er det gjennomført en aksjon som har avdekket flere sider av økonomisk kriminalitet enn man ville gjort hver for seg, fremholdes det i den felles pressemeldingen fra etatene.