Skal hindre bunntråling med granittblokker

Varberg - Sverige: Greenpeace har nå fullført utplasseringen av totalt 180 trålhindere i Kattegat.

Greenpeace krever at både fiskeri- og miljøvernministrene tar grep for at EUs felles fiskeripolitikk ikke skal stå i veien for miljøtiltak overfor fiskeriene.

Fiskeripolitikken skal reformeres innen 2012, og må forbedres på en rekke områder. Sverige har utpekt 144 marine Natura 2000-områder, men mange er kun beskyttet på papiret, mener Greenpeace, som uttaler at et nettverk av fullt beskyttete marine verneområder er et avgjørende bidrag for bærekraftig forvaltning av havområdene.

De 180 granittblokkene er plassert i de to svenske marine verneområdene Lilla Middelgrund og Fladen i Kattegat.

Disse Natura 2000-områdene er anerkjent av både svensk og EU-lov som særlig sårbare og verdifulle habitater hvor bunntråling utgjør en viktig trussel. På grunn av EUs felles fiskeripolitikk er det likevel ikke lagt restriksjoner på fisket, uttaler Greenpeace.

Steinblokkene fra Greenpeace vil nå gjøre området mindre egnet forbunntråling, og dermed bidra til økt beskyttelse av den sårbare havbunnen, mener Greenpeace.

Det kontroversielle tiltaket ville vært unødvendig om politikerne hadde tatt sitt ansvar, og har skapt bred debatt i både Sverige og Danmark denne uken, uttaler Greenpeace, som håper at steinblokkene skal få ministre på banen.